Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning

Overbygning KO

Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres under overbygning.

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.

Objekttype Beskrivelse
KO-BEF Befestigelse
KO-BEO Beredskapsovergang
KO-BFS Ballastfri sporkonstruksjon
KO-BLL Ballast
KO-DKS Deksel/Snøbeskyttelse
KO-FAM Fastmerke
KO-GLS Glideskjøt
KO-HAS Hastighet
KO-HEN Hensettings- og driftsbanegårdspor
KO-HOT Horisontal trase
KO-HPL Holdeplass
KO-KJE Kjedebrudd
KO-KUL Kulturminne
KO-LSK Ledeskinne
KO-MEL Mellomlegg
KO-MVS Maskinelt vedlikehold av spor
KO-NUL Kunstig nullpunkt
KO-PLF Plattformer og ramper
KO-PLO Planovergang
KO-SID Sidespor
KO-SKI Skinne
KO-SKJ Skinneskjøt
KO-SKT Skilt og stolper
KO-SLS Sluttsveis
KO-SMA Smøreapparat
KO-SPO Spor
KO-SPS Sporstrekning
KO-SPV Sporveksel/sporkryss
KO-SST Sporstopper
KO-STB Strekkbolt
KO-SVI Sville
KO-VET Vertikaltrase
KO-VST Verkstedspor-spor inne i verkstedbygning
KO-VUL Varig utfestning av linjen (VUL)

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022


Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning.txt · Sist endret: 2023/10/13 11:56 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki