Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-has

KO-HAS Hastighet

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Trase.

Strekningens hastighet er bestemt ut fra skiltet hastighet. Den skal alltid være lavere enn dimensjonerende hastighet definert ut fra overbygningsklasse og sporets geometri. Husk å oppdatere skiltet under objekttypen KO-SKT. Det skal være overensstemmelse mellom KO-HAS og KO-SKT.

Teknisk regelverk

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis om det er økt hastighet eller nedsatt hastighet. I tillegg skiltet hastighet i km/time. (Eksempel: Ned 60, Opp 30). Det skal også angis om det er avvik. Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) 100, Ned 30
Hastighet (km/t) Angir skiltet hastighet. Må fylles ut Tall (km/t) 70
Plusshastighet - Kun tillegget (km/t) Den økte hastigheten togmateriell som er godkjent for plusshastighet kan fremføres med. Merk at plusshastigheten angir et tillegg, og at dette legges til grunnhastigheten. Må fylles ut Tall (km/t) 5
Krengetoghastighet (km/t) Angir særskilt hastighet som kun gjelder krengetog. Må fylles ut Tall (km/t) 75
Skiltavstand (m) Ved registrering av Signal 68 A «Nedsatt hastighet» skal kilometer angis der dette skiltet plasseres. Signal 68 D «Markeringsmerke» har sin plassering lengre frem i kjøreretning det antall meter som er angitt i denne spesifikasjonen. Må fylles ut Tall (m) 550
Retningsorientering Angir i hvilken retning hastigheten gjelder.
For Signal 68 A «Nedsatt kjørehastighet» og 68 B «Økt kjørehastighet» benyttes «Med km-retning» eller «Mot km-retning».
For Signal 68 C «Avvikende hastighet», som beskriver avvikshastighet for neste sporveksel, benyttes «Avvikshastighet med km-retning» eller «Avvikshastighet mot km-retning».
Med km-retning betyr i denne sammenhengen i retning av stigende km. Mot km-retning betyr i retning av synkende km.
Må fylles ut Forvalgsliste Mot km-retning

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-has.txt · Sist endret: 2023/09/04 09:17 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki