Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:tele

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Tele TE

Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres i et Tele og KV-IKT anlegg. Beskrivelse av objekter og spesifikasjoner er for Tele tilgjengelig i ProArc (Dokument TE.807900 - Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr Retningslinjer).

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.

Objekttype Beskrivelse
TE-AKD Akustisk detektor
TE-ALA Alarmsystem (enkeltstående)
TE-ANT Antenne med tillh.kabling (felles analog og dig.)
TE-ATR Analog togradio (togenhet)
TE-AVA Anviseranlegg
TE-AVS Automatisk værstasjon
TE-BAT Batteri
TE-BLS Blokktelefonsentraler
TE-BLT Blokktelefonpost
TE-BRA Brannvernanlegg
TE-BRO Brannobjekt
TE-BSC Basestasjonskontroller
TE-BSU Brannslokkingsutstyr
TE-BTS Basestasjon(for Analog/dig)
TE-CAB GSM-R CAB radio
TE-DCB DC-Block
TE-DIS GSM-R Dispatcher system
TE-HLA Høytaleranlegg
TE-HLR GSM-R HLR/AUC
TE-HSD Hjulskadedetektor
TE-INN GSM-R IN Node
TE-ITV ITV-anlegg (video-overvåkning)
TE-JEL Jordelektroder
TE-JOR Jordleder/-nett
TE-KAC Kabel - koaksial
TE-KAF Kabel - fiber
TE-KAP Kabel - kraftkabel
TE-KAT Kabel - telekabel (parkabel)
TE-KFO Kryssing/nærføring elektro
TE-KLA Ventilasjon og klimaanlegg
TE-KON Konfig. term., Blokktlf. h.s.
TE-KOP Koblingspunkt
TE-KSK Kabelskjøt
TE-MAS Mast
TE-MON Monitor Anviser undersentral
TE-MSC GSM-R MSC/VLR/GLR
TE-MST Antennemast
TE-NTT Nødtelefon i tunnel
TE-ODF Optical Distribution Frame
TE-OVS Overvåkning og styringssystem
TE-RAC Rack
TE-RAD Sentralutrustning, analog radio
TE-RES Reservestrømsaggregat
TE-SIT Signaltelegraf
TE-SKR Skifteradio
TE-SMS GSM-R SMSC/VMS
TE-SPL Splitter
TE-SRV Server
TE-STR Stasjonsradio
TE-TCU GSM-R Transkoder Unit - TRAU
TE-TER Tekniske bygninger og rom
TE-TIA Toginformasjonsanlegg
TE-TLF TXP/Togleders telefonapparat
TE-TLT Telefonsystem for togleder
TE-TNR Tunnelradio
TE-TRA Transmisjon
TE-TRN Transmisjonsnode
TE-TTS Togtelegramsystem
TE-UPS UPS anlegg
TE-URA Uranlegg
TE-VLO Voicelogger

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022


Send tilbakemelding på denne siden

/var/www/wiki/data/pages/datakatalogen/tele.txt · Sist endret: 2024/01/24 13:46 av jgj

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki