Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-mvs

KO-MVS Maskinelt vedlikehold av spor

Formål

Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i systemnedbrytningsstrukturen.

KO-MVS objekter er brukt av Landsdekkende vedlikehold til å loggføre utført arbeid, bl.a. skinneslipping og linjesprøyting.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med type maskinelt vedlikehold Må fylles ut Fritekst
(Maks 50 tegn)
Sporvekselpakking (Programpakking)
Skinnesliping
Ballastfordeling
Sporveksel Skriv in sporvekselnummer ved sporvekselpakking, ellers skriv «0» Må fylles ut Fritekst 32
0
Type arbeid Angi type arbeid Må fylles ut Forvalgsliste Sporvekselpakking (Programpakking)
Skinnesliping
Ballastfordeling
Type pakking Angi type pakking Må fylles ut Forvalgsliste Baksing
Dobbel
Ikke relevant for skinnesliping
Type profilering Angi type profilering Må fylles ut Forvalgsliste Fordeling profiler
Kosting
Ikke relevant for…
Type sliping Angi type sliping Må fylles ut Forvalgsliste Korrektiv
Asymetrisk
Ikke relevant for…
VUL kontrollert Angi om VUL er kontrollert Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
VUL er målt
Ikke relevant for…
Riggplass Angi riggplass Må fylles ut Fritekst Ski
Lillestrøm
Planlagt arbeid Angi om det er planlagt arbeid Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Lengde planlagt (m) Planlagt lengde for pakking skrives i antall meter. Er ikke arbeidet planlagt skrives «0» Må fylles ut Tall (m) 1900
Lengde tilfeldig (m) Hvis arbeidet er planlagt, skrives «0» Må fylles ut Tall (m) 20
Prosjektnr Mottas fra entrepenør Må fylles ut Fritekst 12345678
Kontraktsnr Mottas fra entrepenør Må fylles ut Fritekst K.123456
Maskinnr Mottas fra entrepenør Må fylles ut Fritekst BS-6012
Arbeid startet tidspunkt Mottas fra entrepenør Må fylles ut Dato Klokkeslett
(DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM)
'25.04.2021 01:00
Arbeid avsluttet tidspunkt Mottas fra entrepenør Må fylles ut Dato Klokkeslett
(DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM)
'25.04.2021 05:00
Total disponibel tid (min) Angi total disponibel tid Må fylles ut Tall (min) 240
Effektiv tid (min) Angi effektiv tid Må fylles ut Tall (min) 90
Sted Angi sted Må fylles ut Forvalgsliste Arna st., 23420 , Stasjon
Mengde supplert pukk (m3) Hvis det ikke er supplert noe pukk skrives: «0» Må fylles ut Tall (m3) 5

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-mvs.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:20 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki