Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-gls

KO-GLS Glideskjøt

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

Krav til glideskjøt og oversikt over ulike typer med tegning etc. er gitt i TRV.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med navn på bru. Glideskjøt for dobbeltspor angis med navn på bru og om det er høyre eller venstre hovedspor. Må fylles ut Fritekst
(Maks 50 tegn)
Grana bru
Bremsa bru H hsp
Skinneprofil Angi skinneprofil Må fylles ut Forvalgsliste 60-E1
60-E2
54-E3
Overgangsskinne 54E3/60E1
Dilatasjonslengde, maks lengdeendring +/- Angi maksimal lengdebevegelse i mm (+/-) Må fylles ut Tall (mm) 600
Tegningsnr Fyll inn tegningsnummer Må fylles ut Fritekst KO-800173-000
Svilletype Angi svilletype under glideskjøten, f.eks. tre, kompositt eller betong Må fylles ut Forvalgsliste Betong
Tre

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-gls.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:18 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki