Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-hot

KO-HOT Horisontaltrase

Formål

KO-HOT opprettes via linjedatabasen. Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i systemnedbrytningsstrukturen.

Sporets horisontalgeometri bestående av etterfølgende traséelementer. Angitt ved karakteristiske trasépunkter: OB = Overgangskurvens- og overhøyderampens begynnelse, OE = Overgangskurvens- og overhøyderampens ende, FOB = Fellesovergangskurvens- og overhøyderampens begynnelse, KP = Kurvepunkt, FKP = Felles kurvepunkt, RE = Rampens ende. (OB, OE, FOB, KP, FKP).

Teknisk regelverk

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med følgende tillatte forkortelser for trasepunkt: OB, OE, FOB, KP, FKP, RB, RE. Det er også tillat med stedsangivelse (Eksempel: PK Haven) Må fylles ut Fritekst (Maks 50 tegn) OB
OE
Trasépunkt Punkt i sporet som uttrykker endring fra ett traséelement til et annet.
Eksempelvis markeres overgangen fra en rettlinje til en overgangskurve med et punkt av typen OB (overgangskurvens begynnelse).
Må fylles ut Forvalgsliste OB
FOB
OE
Kurveradius (m) Kurveradius i det etterkommende kurveelementet om elementet er en kurve. Ved rettlinje er verdien R=0, Høyrekurvede sirkler har positive og venstrekurvede har negative verdier. Må fylles ut Tall (m) 400
-400
Overhøyde (mm) Overhøyde i kurveelementet om elementet er en kurve. Må fylles ut Tall (mm) 90
Overgangskurvens lengde Lengde på overgangskurven om elementet er en overgangskurve. Registreres på trasépunkter av type OE. Må fylles ut Tall (m) 65
Høyde (m) Høydeverdi på traséelementet Må fylles ut Fritekst 3,404
Opphav Angi Opphav for vedkommende trasépunkt. For linjeberegnet strekning angis Linjedatabasen. Objektet er da innmålt og oppdateres via Linjedatabasen. Objektet låses samtidig for oppdatering. Maximo angis dersom objektet er oppdatert i Maximo. Objektoppdatering angis dersom objektet registreres/oppdateres via 3.parts objektoppdateringsark eller PIMS Må fylles ut Forvalgsliste Linjedatabase
Linjeberegnet Angi om vedkommende trasépunkt inngår i linjeberegnet strekning Må fylles ut Forvalgsliste J

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter:
  • For nye prosjekter er leveranse til Linjedatabasen et eget sjekkpunkt i prosjektmodellen. I slike tilfeller behøver ikke KO-HOT og KO-VET å legges inn i Maximo. Dette håndteres via Linjedatabasen. Det må i stedet sendes inn Linjeberegninger som viser som-bygget spor i henhold til STY-605504: Leveranser til Linjedatabasen.
  • For prosjekter som ikke følger denne modellen, må fortsatt objektene legges inn som tidligere av Prosjekterende/Entreprenør.

På Linjeberegnet strekning

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Linjedatabasen
  • For nye objekter: Linjedatabasen

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-hot.txt · Sist endret: 2023/11/03 14:53 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki