Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-bll

KO-BLL Ballast

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

Ballasten skal overføre kreftene (horisontale og vertikale) fra svillene til underbygningen. Ballasten må ha tilstrekkelig tykkelse for å unngå for store ballastspenninger som kan føre til knusing av ballastmateriale og sviller, og for store spenninger på underbygningen.

Krav til ballastpukk er gitt i Teknisk spesifikasjon for Ballast. Dessuten stilles det krav til materialet i form av fraksjonering, kornform og renhet, samt over- og understørrelser, slite- og slagstyrke.

  • Nominell fraksjon skal være 31,5-63 mm for pukk i hovedspor, med unntak av Ofotbanen hvor fraksjon kan være 31,5 – 50 mm.
  • På driftsbanegårder tillates et topplag med dybde opp til 15 cm med fraksjonen 16-22 mm. Under topplaget skal fraksjonen være 31,5-63 mm.
  • På baner med lav trafikk, sidespor, togspor på stasjoner og øvrige spor, kan kravene til jernbanepukken reduseres. Kravene skal vurderes for hvert enkelt tilfelle iht. den aktuelle driftssituasjon (trafikkmengde, hastighet, trafikksammensetning).

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med sporvekselnummer, spornummer eller stedsangivelse Må fylles ut Fritekstfelt (maks 50 tegn) SPV41
Spor 5
SPV72 Nath
Ballasttype Angi type ballast Må fylles ut Forvalgsliste Pukk
Grus
Ballastfritt
Fraksjoner Angi størrelse av pukksteinen Må fylles ut Forvalgsliste 25-63
31,5-63
Renset år (ÅÅÅÅ) Året da pukken sist ble renset. Hvis ballasten ikke er renset, legges Idriftsatt år inn Må fylles ut Årstall (ÅÅÅÅ) 2014

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-bll.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:18 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki