Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-lsk

KO-LSK Ledeskinne

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

Ledeskinner skal vurderes montert der sannsynlighet og konsekvens av en avsporing er store. Dette kan gjelde i kurver med små radier med bratt sideterreng / høye fyllinger, på lengre bruer, i sporveksler osv.

Ved følgende tilfeller skal det gjennomføres en risikoanalyse for å bestemme nødvendigheten av ledeskinner: I kurver med små radier (< 400 meter)og tilhørende overgangskurver på steder med bratt sideterreng/høye fyllinger.

I tillegg kan det være andre steder hvor spesielle forhold gjør at konsekvensene ved en avsporing blir svært høy og hvor man må vurdere bruk av ledeskinner.

På bruer gjelder egne regler for bruk av ledeskinner. Se Teknisk regelverk/Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer Ledeskinner

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr I sporveksel angis Ledeskinne med sporvekselnummer. På bru angis Ledeskinne med navn på brua. Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) SPV 3
Granbrua
Profil Angi skinneprofil på Ledeskinnen.
Valgene FL1 49, Lavt ledeskinneprofil og UIC33 skal bare benyttes for ledeskinner i sporveksler. Ikke på bru.
Må fylles ut Forvalgsliste 35 kg
49E1
Svilletype Angi type sville ledeskinnen er festet på Må fylles ut Forvalgsliste Betong
JBV 60 BRU A

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-lsk.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:19 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki