Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-mel

KO-MEL Mellomlegg

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

Mellomlegg er plater i plast eller gummi som ligger mellom skinne og betongsville, eller mellom underlagsplate og skinne på tresviller. Mellomlegget har følgende funksjoner:

  • hindre slitasje mellom skinne og betongsville/underlagsplate
  • dempe vibrasjoner
  • isolere for elektrisk strøm mellom skinne og betongsville
  • gjennom høy friksjonskoeffisient gi stor lengdeforskyvningsmotstand mellom skinne og sville.

Tekniske krav til mellomlegg er gitt i TRV:02611:

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Mellomlegg for sporveksel angis med sporvekselnummer.
Mellomlegg i spor angis med spornummer.
Det er også tillat med stedsangivelse.
Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Spv2
Spor 2
Spv414A OsloS
Type mellomlegg Beskriver mellomlegget Må fylles ut Forvalgsliste Railpad 13995
Pandrol 10,5 mm gummi for JBV54 Dual Rail 103.202.130 OB800142
Type isolator Hvis man har to typer isolatorer kan dette beskrives i Navn/Nr-feltet. Må fylles ut Forvalgsliste Tåisolator 8494
Pandrol FE (Dual rail)
Innleggingsdato, mellomlegg Dato for montert mellomlegg i sporet Må fylles ut Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) <01,06,2014>
Innleggingsdato, isolator Dato for montert isolator i sporet Må fylles ut Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) <01,06,2014>
Tegningsnummer, mellomlegg Dokumentasjon på type mellomlegg Må fylles ut Forvalgsliste For Pandrol fastclip FE og 60E1: OB.800128
For Pandrol Fastclip FE (Dual rail): OB 800142
Tegningsnummer, isolator Dokumentasjon på type isolator Må fylles ut Forvalgsliste For Pandrol fastclip FE: OB.800121 og OB.800124
For Pandrol Fastclip FE (Dual rail): OB 800124 og OB 800143

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-mel.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:20 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki