Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-bfs

KO-BFS Ballastfri sporkonstruksjon

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

Ballastfritt spor er fastspor hvor det f.eks. kan være svilleblokker som er faststøpt. Områdene hvor sporet gradvis går fra ballastspor til ballastfritt spor, og videre hvor det ballastfrie sporet gradvis går over til ballastspor, kalles overgangssoner. Ballastfritt spor registreres i stigende kilometerretning fra der støpt spor begynner (vanligvis midten av overgangssonen), til der støpt spor avslutter (vanligvis midten av overgangssonen). Ballast registreres frem til og videre fra de samme punktene. Dette skal til sammen utgjøre en helhetlig registrering.

Overgangssoner i hver ende av det ballastfrie sporet benyttes for å sikre at man får en gradvis og jevn overgang mot ballastspor. Avhengig av hva slags dempende tiltak som kreves, kan det være forskjellige typer sviller, som sammen med forskjellige typer befestigelser og forskjellige typer mellomlegg gjør det mulig å utjevne sporstivheten.

Utover dempende tiltak i overgangssonene, reduseres sporstivheten i resten av sporet for å begrense f.eks. strukturell støy og vibrasjon ved fremføring av rullende materiell i utsatte områder i det ballastfrie sporet. Strukturstøy vil kunne være spesielt utfordrende i forbindelse med tunneler. For å dempe strukturstøy er det nødvendig å konstruere spor med mindre stivhet og større elastisitet.

Komponenter spesielt for overgangssonen registreres i følgende objekttyper for vedlikeholdsformål og beskrives under den enkelte objekttype:

  • KO-SVI Sville
  • KO-LSK Ledeskinne
  • KO-BEF Befestigelse
  • KO-MEL Mellomlegg

Disse objektene deles inn i forhold til endring av komponentenes egenskaper innenfor overgangssonene, f.eks. sviller med dobbel befestning for hjelpeskinne (denne registreres som ledeskinne), forskjellig type befestning eller ulik monteringsanordning/stivhet på mellomlegget. Vedlikeholdsrutine knyttes mot befestigelse og ledeskinne, mens sville og mellomlegg med ulik monteringsanordning kontrolleres sammen med befestigelsen. Objekt for ballastfri sporkonstruksjon knyttes til egen rutine, samt en rutine for sporgeometri i overgangssonene.

Teknisk regelverk

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med type system, evt stedsangivelse og spornummer. Må fylles ut Fritekstfelt (maks 50 tegn) BlxTun-FB1 Rheda 2000
Heiret bru
Verkstedhall, spor 5
Type Angi type system Må fylles ut Forvalgsliste Direkte feste til bru
Edilon ERS
LVT
Porr
Rheda 2000
Svilleavstand Angi svilleavstand Må fylles ut Forvalgsliste Innstøpt skinne (Edilon)
600 mm
650 mm
Befestigelse Angi type befestigelse Må fylles ut Forvalgsliste Innstøpt skinne (Edilon)
Pandrol Fastclip VIPA DFC
Pandrol Vanguard
Pandrol 13995 EVA blue

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-bfs.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:18 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki