Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-beo

KO-BEO Beredskapsovergang

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Publikum/personal.

Beredskapsovergang har som formål å fungere som mulig adkomst til jernbanens områder i forbindelse med beredskap og uønskede hendelser, Gjelder spesielt inne på stasjonsområder og verkstedområder. Beredskapsovergang er ikke åpen for allmenn bruk, og skal kun benyttes når sporet er stengt for trafikk.

Beredskapsoverganger kan ha forskjellige typer konstruksjoner og forskjellig type dekke.

  • Trelemmer
  • Gummielementer
  • Betongelementer
  • Asfalt
  • Intet veidekke (pukk)

I Maximo registreres Beredskapsoverganger som ett objekt også når de krysser flere spor. Det skal angis antall spor som overgangen berører.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr. Angis med navn på overgang Må fylles ur Fritekstfelt (maks 50 tegn) Granfoss beredskap
Njålveien beredskap
Sikringstype Angi type stengsel når overgangen ikke er i bruk Må fylles ut Forvalgsliste Bom
Kjetting
Port
Annet
Ingen
Bredde på beredskapsovergang (m) Angi funksjonell bredde på overgangen Må fylles ut Tall (m) 2,7
Sporantall (stk) Angi antall spor beredskapsovergangen krysser Må fylles ut Tall (stk) 2
På stasjonsområde Om plasseringen av beredskapsovergangen er inne på eller i forbindelse med en stasjon med personbefordring Må fylles ut Forvalgsliste J
N
Type dekke i beredskapsovergang Angi type materiale i overgangens dekke Må fylles ut Forvalgsliste Asfalt
Betongelement
Gummielement
Pukk
Trelemmer
Annet
Spesielle sikkerhetstiltak Angi rutiner for å iverksette bruk av beredskapsovergangen Må fylles ut Forvalgsliste Ringerutine
Annet

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-beo.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:17 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki