Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:energi:start

Energi BE

Kategorisk og alfabetisk oversikt over objekter/objekttyper som skal registreres i et banestrømforsyningsanlegg.

Objekttyper er en klassifisering av objekter (individer). Et objekts objekttype definerer hvilke tekniske spesifikasjoner (attributter) som er tilgjengelig og hvilke spesifikasjoner som er påkrevd ved registrering av objektet. Omfanget av objekttypedefinisjonene er variert og styres etter behovet for å differensiere mellom individer.

Objekttypene i Energi er delt inn i 3 kategorier avhengig av hva de representerer.

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Systemobjekter

Systemobjekttyper er objekttyper som brukes til å representere hele hovedsystemer eller delsystemer som kan følges opp på driftsmerking- / serienummernivå som omformere og krafttransformatorer. Et systemobjekt består ofte av flere komponenter.

Objekttype Beskrivelse
BE-ACF Vekselstrøm fordeling
BE-ALA Alarmanlegg
BE-APV Apparatvogn
BE-CON Container
BE-DCF Likestrøm fordeling
BE-FLU Filterutrustning
BE-HKS Hovedkrets
BE-KJA Kjøleanlegg
BE-KTA Kontrollanlegg
BE-OMF Omformer
BE-STB Stasjonsbygg
BE-TRP Krafttransformator
BE-VEN Ventilasjon

Komponentobjekter / utstyrsobjekter

Komponentobjekttyper er objekttyper som brukes til å registrere utstyr og komponenter som er serienummerstyrte individer, eller som utfører en funksjon hvor objektet er påkrevd, som for eksempel kabler, samleskinner, og gjennomføringer.

Objekttype Beskrivelse
BE-BAT Batteri
BE-BRY Bryter
BE-EMO Endemuffe
BE-FIL Filtersats
BE-FLT Filter
BE-FMA Feltmaskin
BE-FRO Frekvensomformer
BE-GEN Generator
BE-GJF Gjennomføring
BE-IKT Informasjon og kommunikasjonsteknologi
BE-ISO Isolator
BE-KAB Kabel
BE-LAD Likeretter
BE-MAN Manøvermaskin
BE-MAS Mast
BE-MIN Måleinstrument
BE-MOT Motor
BE-OLG Oljegruve
BE-OVR Overspenningsavleder
BE-PLS PLS
BE-PRM Prøvemotstand
BE-REG Regulator
BE-SBI Stasjonsbygg inne
BE-SBU Stasjonsbygg ute
BE-SKE Samleskinne
BE-SKP Skap
BE-SPO Spor
BE-TKO Trinnkobler
BE-TRC Strømtransformator
BE-TRV Spenningstransformator
BE-VEK Vekselretter
BE-VER Vern
BE-VIF Vifte/spjeld
BE-VOT Vognteknisk
BE-VRK Verktøy
BE-VTO Vassdragsteknisk objekt
BE-VVL Varmeveksler

Internkontrollobjekter

Internkontrollobjekter er objekter som brukes til å registrere kontrollpliktig utstyr i henhold til Energis egne bestemmelser, lov eller forskriftspålagte krav. Energi registrerer alt arbeid- og sikkerhetsutstyr som er pålagt internkontroll som ett objekt per individ/ utstyr.

Internkontrollobjekter knyttes til plassering-ID hvor de er fysisk plassert og registreres ikke på funksjonelle lokasjoner.

Internkontrollprogrammet i Energi er ikke begrenset til arbeid- og sikkerhetsutstyr. Immaterielle kontrollrutiner som brannsyn, kontroll av rømningsveier og vernerunder planlegges og dokumenteres på funksjonelt nivå. Kontrollpålagte tekniske systemer som brannvarsling og innbruddsalarm følges opp på systemnivå (systemobjekt).

Objekttype Beskrivelse Merknad
BE-FEL Internkontroll Registreres på plassering
BE-FLS Fallsikring Registreres på plassering
BE-IST Isolerstang Registreres på plassering
BE-JDA Jordingsapparat Registreres på funksjonell lokasjon
BE-SLU Slukkeutstyr Registreres på plassering
BE-SPI Spenningsindikator Registreres på plassering
BE-KOL Kran og løfteutstyr Registreres på plassering
BE-TEA Testeapparat Registreres på plassering
BE-GJE Gjerde Registreres på funksjonell lokasjon

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 29.02.2024


Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/energi/start.txt · Sist endret: 2024/02/29 12:40 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki