Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-hpl

KO-HPL Holdeplass

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Publikum/personal.

Sted på linjen hvor tog etter ruten kan stoppe for av- og påstigning.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/Nr Navn på holdeplassen Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Steinvik
Kortnavn Betegnelsen på holdeplassen med 3 bokstaver. Må fylles ut Fritekst snv
Betjent Har holdeplassen fast mannskap for å betjene området Må fylles ut Forvalgsliste N
Stedsnr Nummer ut fra bane og lokasjonskode Må fylles ut Fritekst 9150
Kommune Kommunenummer og navn som holdeplassen befinner seg i Må fylles ut Forvalgsliste 0430 – Stor-Elvdal
OP TAF TAP primary code UIC-informasjon. Entydig numerisk identifikasjon av operasjonelt punkt, f.eks. stasjon, holdeplass, blokkpost etc. OP TAF TAP primary code i Railml Følgende format benyttes: «NOnnnnn». NO=landskode for Norge, nnnnn=entydig nummer, ev. med foranstilte nuller. Må fylles ut Fritekst NO09150

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-hpl.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:19 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki