Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-vet

KO-VET Vertikaltrase

Formål

KO-VET opprettes via linjedatabasen. Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i systemnedbrytningsstrukturen.

Vertikaltraséen består av to traseringselementer: Stigninger (rettlinjer) og stigningskurver (sirkelkurver) i vertikalplanet. Til sammen utgjør disse kurvene vertikalkurvaturen.

Linjens vertikalføring fremgår av lengdeprofilet for en gitt banestrekning, som angir størrelsen på stigning og fall på de forskjellige stedene på linjen. Stigning og fall angis i promille.

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med LBP (Lavt brekkpunkt) eller HBP (Høyt brekkpunkt) Må fylles ut Fritekst (Maks 50 tegn) LBP
HBP
Trasepunkt Type brekkpunkt avhenger av sporets helning før og etter brekkpunktet. Dersom det teoretiske brekkpunktet i vertikalplanet ligger over sporet har vi et høybrekkpunkt (HBP). Dersom det ligger under sporet har vi et lavbrekkpunkt (LBP). Må fylles ut Forvalgsliste LBP
HBP
Kurveradius Kurveradius på vertikalkurven mellom kurvepunktene Må fylles ut Tall (m) 10000
Tangentlengde (m) Avstand fra kurvepunkt til tangentpunkt Må fylles ut Tall (m) 21,5
Tangent høyde (mm) Høydeforskjell fra tangentpunkt til sirkelkurvens bue. Må fylles ut Tall (mm) 50
Nord Koordinat nordlig retning Må fylles ut Fritekst
Øst Koordinat østlig retning Må fylles ut Fritekst
Høyde (m) Høyde på tangentpunktet Må fylles ut Tall (m) 140,5
SE 1 km Posisjon (Km) på vertikalkurvens begynnelse Må fylles ut Tall (km) 72,350
SE 1 Stigning Stigning sett fra foregående vertikalpunkt til tangentpunkt. Fall angis med negativ verdi Må fylles ut Tall (promille) 8,3
-6,5
SE 2 km Posisjon (Km) på vertikalkurvens slutt Må fylles ut Tall (km) 72,350
SE2 Stigning Stigning sett fra tangentpunkt til neste vertikalkurve. Fall angis med negativ verdi Må fylles ut Tall (promille) 8,3
-6,5
Opphav Angi Opphav for vedkommende trasèpunkt. På linjeberegnet strekning angis Linjedatabasen. Objektet er da innmålt og oppdateres via Linjedatabasen. Objektet låses samtidig for oppdatering. Maximo angis dersom objektet er oppdatert i Maximo. Objektoppdatering angis dersom objektet registreres/oppdateres via 3.parts objektoppdateringsark eller PIMS Må fylles ut Forvalgsliste Maximo
Linjeberegnet Angi om vedkommende trasèpunkt inngår i linjeberegnet strekning Må fylles ut Forvalgsliste J
N

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter:
  • For nye prosjekter er leveranse til Linjedatabasen et eget sjekkpunkt i prosjektmodellen. I slike tilfeller behøver ikke KO-HOT og KO-VET å legges inn i Maximo. Dette håndteres via Linjedatabasen. Det må i stedet sendes inn Linjeberegninger som viser som-bygget spor i henhold til STY-605504: Leveranser til Linjedatabasen.
  • For prosjekter som ikke følger denne modellen, må fortsatt objektene legges inn som tidligere av Prosjekterende/Entreprenør.

På Linjeberegnet strekning

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Linjedatabasen
  • For nye objekter: Linjedatabasen

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-vet.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:27 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki