Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-kje

KO-KJE Kjedebrudd

Formål

KO-KJE opprettes via linjedatabasen. Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i systemnedbrytningsstrukturen.

Et kjedebrudd er punktet hvor kilometreringen fra ulike innmålinger/linjeberegninger møtes og kjedes sammen.

Kjedebrudd oppstår ved forkorting av trasé (positivt kjedebrudd), ved forlengelse av trasé (negativt kjedebrudd) eller ved sammenføyning av ulike banestrekninger hvor kilometreringen på de ulike banestrekningene kjedes sammen. Positive kjedebrudd gir opphold i kilometreringen, mens negative kjedebrudd vil ha gjentagelse av km-angivelse på begge sider av bruddet.

Teknisk regelverk

Skiltoversikt (TRV)

Underlag/dokumentasjon:

  • Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
  • For KO-KJE skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med km før og etter brudd i stigende kilometerretning på banen. Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Km 3,990/3,578 H
Bruddlengde (m) Differansen mellom før- og etter-km gir lengden på bruddet. Positiv verdi angir redusert lengde på banen. Negativ verdi angir økt lengde på banen. Må fylles ut Positivt eller negativt tall (m) -412
Opphav Angi opphavet til innmålt punkt for kjedebrudd. For linjeberegnet strekning angis Linjedatabasen. Objektet er da innmålt og oppdateres via Linjedatabasen. Objektet låses samtidig for oppdatering. Maximo angis dersom objektet er oppdatert i Maximo. Objektoppdatering angis dersom objektet registreres/oppdateres via 3.parts objektoppdateringsark eller PIMS. Må fylles ut Forvalgsliste Linjedatabase
Maximo
Objektoppdatering
Linjeberegnet Angi om punktet for kjedebrudd inngår i linjeberegnet strekning. Må fylles ut Forvalgsliste J/N

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

På Linjeberegnet strekning

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Linjedatabasen
  • For nye objekter: Linjedatabasen

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-kje.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:19 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki