Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-sls

KO-SLS Sluttsveis

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

Sluttsveisen er den endelige sammenføyningen mellom skinnestrengene.

Objektet KO-SLS Sluttsveis benyttes til informasjon om sporets status med hensyn til nøytralisering der blant annet følgende inngår:

  • Når sporet sist ble nøytralisert / nøytraliseringshistorikk
  • Hvilken nøytraltemperatur som ble valgt ved nøytralisering
  • Hvilket utstyr / metode som ble anvendt ved nøytralisering

Krav til utførelse og dokumentasjon ved nøytralisering av skinner er gitt her:

Data som registreres på objektet KO-SLS Sluttsveis gir informasjon knyttet til nøytralisering av skinnene. Ved skjøtsveising av skinner skal det i tillegg registreres data om selve skjøtsveisen i henhold til: Teknisk regelverk - Sveiserapport

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr km-angivelse for sveisens plassering i sporet Må fylles ut Tall med 4 desimaler (km) 8,2401
Helsveising gjelder Angi hva helsveisingen gjelder Må fylles ut Forvalgsliste Bytte av isolert skjøt
Bytte av sviller
Utbedring av solslyng
Skinnetemperatur (C) Angi målt skinnetemperatur Må fylles ut Tall (C) 20
Lengde av skinne / kapp (m) Angi lengde av skinne / kapp Må fylles ut Tall (m) 55
Varmevogn/strekkapp Angi hva som benyttes til nøytralisering Må fylles ut Forvalgsliste Varmevogn
Strekkapparat
Ingen
Forutsatt nøytraltemperatur (C) Hvilken nøytraltemperatur som er forutsatt innenfor nøytraltemperaturområdet (+18 - +24C) Må fylles ut Tall (C) 21
Skinnestreng Angi hvilken skinnestreng det gjelder Må fylles ut Forvalgsliste Høyre
Venstre
Begge
Plassering SLS (km) km-angivelse for sveisens plassering i sporet Må fylles ut Tall (km)
Sveiser ID nr Sveiserens unike identifikasjonsnummer Må fylles ut Heltall
Forlengelse Samlet utvidelse/forlengelse av skinnene før sluttsveis ble utført Må fylles ut Tall (mm)

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-sls.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:25 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki