Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-sid

KO-SID Sidespor

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Spor.

Alle andre spor på linjen enn hovedspor. Sidespor er beregnet på skifting. KO-SID har en viktig rolle for å angi private sidespor spesielt der Bane NOR har vedlikeholdsansvaret for sporet.

TRV: Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med navn på sidespor Må fylles ut Fritekst (Maks 50 tegn) Holmen
Eier Dette objektet er opprettet for private sidespor. Bane NORs egne sidespor legges også her. Spor på stasjoner legges også på objektet SPO Må fylles ut Forvalgsliste Valg fra forvalgliste
Kontraktspart Må fylles ut Fritekst Barilla AS
Kontraktnr Må fylles ut Fritekst 123456
Gammelt saksnummer Må fylles ut Fritekst 456789122
Nytt saksnummer Må fylles ut Fritekst 457834569
Vedlikeholdes av Må fylles ut Forvalgsliste JBV
Lengde (m) Må fylles ut Tall (m) 144
Antall sporveksler Antall sporveksler som sporet går igjennom. Start og stopp avgjøres i forhold til stokkskinneskjøt. Må fylles ut Tall 1
Sidesporveksel Stigning sett fra foregående vertikalpunkt til tangentpunkt. Fall negativ verdi Må fylles ut Tall 0
Sportype - sidesporets utgangspunkt Legg inn den sportype sidesporet går ut i fra Må fylles ut Forvalgsliste Hovedspor
Spornummer - sidesporets utgangspunkt Legg inn nummer på sporet sidesporet går ut i fra Må fylles ut Tall 1
Ballasttype Velg riktig ballasttype Må fylles ut Forvalgsliste Pukk
Svilletype Velg riktig svilletype Må fylles ut Forvalgsliste Betong
Befestigelse Velg riktig befestigelse Må fylles ut Forvalgsliste Hey-Back
Skinneprofil Velg riktig skinneprofil Må fylles ut Forvalgsliste 30 kg
Kan nås fra 2 sider? Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Kommune Må fylles ut Fritekst Stange

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Legg inn informasjon
  • For nye objekter: Legg inn informasjon

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-sid.txt · Sist endret: 2023/10/13 14:59 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki