Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:start

Datakatalogen

Datakatalogen til Bane NOR beskriver spesifikasjonene til objektene i BaneData / Maximo, herunder både felles bestemmelser som forekommer for alle objekttyper, og de ulike objekttyper for hvert jernbaneteknisk fag. I tillegg til selve definisjonen av de enkelte objekttypene angis også spesifikasjoner for objektene. Her beskrives om feltene skal fylles ut med tekst, tall, dato eller predefinert verdi (forvalgsliste).

Bane NORs tekniske regelverk er en samlebetegnelse for normaler innenfor de ulike jernbanetekniske fagområder og overstyrer informasjonen i Datakatalogen.

Denne veilederen blir kontinuerlig oppdatert med endringer, og arbeidet administreres av enheten Teknisk, Bane NOR. Du vil finne objekttyper uten linker, som betyr at disse objekttypene ikke er ferdig beskrevet. Beskrivelse av enkelte objekttyper er under utvikling og linker til disse er ikke tilgjengelige.

Inndeling

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022


Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/start.txt · Sist endret: 2024/02/29 13:04 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki