Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-svi

KO-SVI Sviller

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

Svillene skal overføre de horisontale og vertikale belastninger til ballasten gjennom svillenes opplagerflater og sideflater. Det finnes betongsviller og tresviller.

Betongsviller skal anvendes ved nyanlegg, sporombygging og gjennomgående utskifting av sviller. Tresviller skal bare anskaffes for stikkbytte i eksisterende spor med tresviller. I tillegg kan de anvendes ved unntaksforhold nevnt i Spesielle sporkonstruksjoner

I sporveksler benyttes både betong- og tresviller.

Det skal benyttes tresviller av type X i bøk og eik. Se Formål og krav for anvendelse.

På bruer benyttes Brusviller tilpasset for brukonstruksjoner. Disse er konstruert med mulighet for montering av ledeskinner. Krav til ledeskinner på bruer er gitt i Teknisk regelverk/Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer: TRV:03477

I Maximo registreres sviller som Utstrekningsobjekt med angivelse av Fra km. og Til km. Et svilleobjekt består av et sammenhengende parti sviller av samme type og alder, og som ligger i samme spor.

Underlag/dokumentasjon:

  • Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
  • Tekniske krav til sviller er gitt i Teknisk regelverk/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Sviller:TRV:02586

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med hvor svillene ligger: Stasjonsnavn eller terminalnavn og/eller type spor (f.eks. tømmerspor, lokstall, hensettingsspor, buttspor) Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Hovedspor, Vestmo tømmerspor 2
F. nr. Varenummer / leveransenummer ved bestilling Ønskelig Tall 116.115.81
Svilletype Beskrivelse av sville type Må fylles ut Forvalgsliste Valg fra forvalgliste: Furu, JBV 54 (Dual rail)
Produsent Angi navn på produsent av sviller Må fylles ut Forvalgsliste Valg fra forvalgliste: Sateba Norway AS
Svilleavstand Angi avstand mellom c-c sviller. (Enhet cm.) Må fylles ut Forvalgsliste Valg fra forvalgliste: 60-64
Produsert år Angi årstall for når svillen ble produsert. Må fylles ut Årstall (ÅÅÅÅ) 2014
Sville innlagt ny/brukt Angi om svillene var lagt inn som ny eller tidligere brukt et annet sted Må fylles ut Forvalgsliste Valg fra forvalgliste: Ny, Brukt
Befestigelse angi type bestigelse på svillen. Ved Dual rail - bruk tekst: Pandrol Fastclip FE (Dual rail) Må fylles ut Fritekst Heyback, Pandrol Fastclip FE (Dual rail)

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-svi.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:27 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki