Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-bef

KO-BEF Befestigelse

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

Befestigelse; Konstruksjonselement som forbinder skinne og sville. Skinnebefestigelsen skal forbinde skinnen med svillen og overføre krefter fra skinne til sville. Befestigelsens formål er å motvirke langsgående, tverrgående og vertikale krefter som påvirker sporet. Befestigelsen skal sikre sporvidden og bidra til motstand mot utknekking av sporet.

Befestigelse er delt i 3 ulike typer:

  • Direkte feste
  • Indirekte feste
  • Spesialfeste for støyreduksjon.

Befestigelse registreres som utstrekningsobjekt med Fra / Til km. Side av spor settes til «senter» med Avstand spormidt i meter = «0».

Angis med sporvekselnummer (Eksempel: SPV41), spornummer (Eksempel: Spor 5) eller stedsangivelse (F.eks. SPV414A OsloS)

Krav til utførelse Teknisk regelverk befestigelse

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med sporvekselnummer eller spornummer
Det er også tillat med stedsangivelse
Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) SPV41
Spor 5
SPV414A OsloS
Type Angi type befestigelse Må fylles ut Forvalgsliste Hey-Back HBFJ49, Standard 103.201.050,
Pandrol FE 1404 Fastclip, Standard 103.202.010
Tegningsnummer Angi tegningsnummer i ProArc Må fylles ut Fritekst Sk 1577 Hey-Back Fjær - HBFJ49
Pandrol FE 1408/ 1404 Fastclip

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-bef.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:17 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki