Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning

Underbygning KU

Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres under underbygning.

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.

Objekttype Beskrivelse
KU-AVF Gamle fyllplasser
KU-BAN Banelegeme
KU-BEP Beredskapsplass
KU-BRL Brannobjekt, utstrekning
KU-BRO Brannobjekt
KU-BRS Bruspenn
KU-BRU Bruer
KU-DPO Dører / porter
KU-FGR Forurenset grunn
KU-FOB Fjellobjekt
KU-FSI Fjell - og issikring
KU-FVT Frost - og vannsikring i tunnel
KU-GJE Gjerder
KU-GRU Grunnundersøkelse
KU-HIM Himling
KU-ISO Etterisolering mot frost - og teleskade (ikke i tunnel)
KU-KFØ Kabelføring
KU-KUM Kum for drenering
KU-LGT Lastegate
KU-LKA Landkar / pilar
KU-LKG Lukket drenering
KU-MBL Målebolter
KU-MTV Minste tverrsnitt
KU-MUR Utmuring i tunnel
KU-NFO Nærføring / kryssing vann og kloakk
KU-OHS Opphengsstag
KU-OIL Drivstofftanker og oljeutskillere
KU-OPG Åpen drenering
KU-REN Stikkrenner
KU-RYD Avfallsrydding
KU-SDF Sideterreng fjell
KU-SDL Sideterreng løsmasse
KU-SFG Stoppested for farlig gods
KU-SNV Snøvern
KU-STM Støttemur
KU-STS Støyskjerming
KU-STV Forurensningspot. ved lokstall
KU-SVA Svartelista arter
KU-SVS Svingskiver
KU-TAB Trykkøkninganlegg - transmitter / bryter
KU-TAF Trykkøkninganlegg - filter
KU-TAK Trykkøkninganlegg - kompressor
KU-TAM Trykkøkninganlegg - elektrisk motor
KU-TAP Trykkøkninganlegg - pumpe
KU-TAS Trykkavlastingssjakt - tunnel
KU-TAT Trykkøkninganlegg - tank
KU-TAV Trykkøkninganlegg - ventil (med aktuator)
KU-TPA Tverrpassasje
KU-TUN Tunnel
KU-TVS Tverrslag i tunnel
KU-TAA Trykkøkninganlegg
KU-VEG Vegetasjon
KU-VEK Vegetasjonskontroll

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022


Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/underbygning.txt · Sist endret: 2024/02/16 07:19 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki