Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-sma

KO-SMA Smøreapparat

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Andre overbygning objekttyper.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med km Må fylles ut Fritekst
(Maks 50 tegn)
km 201
Produsent/type Angi produsent / type Må fylles ut Fritekst Rovab

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-sma.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:26 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki