Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-vst

KO-VST Verkstedspor-spor inne i verkstedbygning

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Spor.

Verkstedsporet benyttes for vedlikehold av togmateriell. Det finnes en oversikt i Network Statement, som blant annet benyttes av Togoperatørene, over alle verksted med tilhørende verkstedspor.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med navn på verksted eller navn på verkstedspor Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Marienborg, spor 8, vaskespor
Lengde (m) Verkstedsporets lengde begrenses av verkstedhallens yttervegg. Unntak er der det er naturlig å regne med sporlengde utenfor hallen som naturlig hører til verkstedets funksjoner og som vil inngå i en kontrakt med eksterne leietakere Må fylles ut Tall (m) 145
Fra signal Tekst/tall på signal ved innkjøring til verkstedsporet. NB! Denne må være identisk med navn/nr for signalet og det som står på signalet i sporet Må fylles ut Fritekst Spv 30
Til signal Tekst/tall på signal ved enden av verkstedsporet. NB! Denne må være identisk med navn/nr for signalet og det som står på signalet i sporet. Dersom Signal 66 «Togvei» står ved spor setter man inn en «S». Dersom det også er et annet signal setter man det slik: «S/DV4743». Er det bare en endebutt, settes det «Sporstopper» Må fylles ut Fritekst 732
KL-anlegg Om det finnes KL-anlegg på verkstedsporet Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Nummer på skillebryter Oppgi nummer dersom det finnes «skillebryter» fra EL SIKKERHETSPLAN. Settes tom dersom det ikke finnes skillebryter Må fylles ut Fritekst 07-735-J
Avising Angi om denne tjenesten finnes Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Tining Angi om denne tjenesten finnes Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Toalettømmeanlegg Angi om denne tjenesten finnes Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Vannpåfylling Angi om denne tjenesten finnes Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Utvendig vask Angi om denne tjenesten finnes Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Veiing av materiell Angi om denne tjenesten finnes Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Vognvaskemaskin Angi om denne tjenesten finnes Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Dieselpåfylling Angi om denne tjenesten finnes Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Merknader Beskriv eventuelle spesielle forhold som ikke allerede er dekket i andre spesifikasjoner. Dersom det ikke er det, fyll ut med «Ikke relevant». Må fylles ut Fritekst Ikke relevant
Deler av sporet i vognhall
Helsveist/Lasket Angi om sporet er helsveist eller lasket Må fylles ut Forvalgsliste Lasket

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-vst.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:28 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki