Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-skj

KO-SKJ Skinneskjøt

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

Isolerte skjøter

Isolerte skinneskjøter brukes for å dele inn sporet i sporfelter for signalsystemet og for å skille mellom seksjoner i returledningen av kjørestrømmen. Vi skiller mellom to hovedtyper isolerte skjøter, friksjonsskjøter og limte skjøter Teknisk Regelverk

Tekniske krav til Isolerte skjøter er gitt i TRV:02656

Friksjonskjøter

For at skjøtene skal kunne benyttes i helsveist spor må de ta opp langsgående krefter i skinnene uten at de «åpner seg». Teknisk Regelverk

Tekniske krav til Friksjonsskjøter er gitt i TRV:02661

Limte skjøter

I limte isolerte skjøter blir laskene limt til skinnesteget med et 2-komponent epoxylim eller kunstharpiksmørtel. Kreftene blir her overført gjennom limfugene. Boltene tiltrekkes til 900-1000 Nm. Laskene er av stål. Limte skjøter leveres i to utgaver: Normal og forsterket. Den forsterkede utgaven har et profil med større treghetsmoment i området rundt skjøtåpningen. Dette gjør at skjøten blir stivere slik at den elastiske nedbøyningen ved togpassering blir mindre. Teknisk Regelverk

Tekniske krav til isolerte skinneskjøter er gitt i TRV:02660:

Laskede skjøter

Lasket skinneskjøt er åpne skinneskjøter der skinnene bindes sammen med lasker og laskeskruer. Hovedformålet med en åpen skinneskjøt er at det skal finnes mulighet for bevegelse i skinnens lengderetning pga. temperaturendringer uten at sporet dermed påvirkes. Åpne skinneskjøter finnes i dag normalt bare på sidebaner, i eldre sporkonstruksjoner og i spor med meget små kurveradier. Ved nyanlegg og sporombygging anvendes normalt åpne skinne-skjøter midlertidig i montasjetilstanden. Det finnes to varianter av den åpne skinneskjøten:

  • svevende skjøt
  • skjøt på dobbeltsville

Ved svevende skjøt laskes skinnene sammen svevende midt mellom to sviller. Denne skjøten anvendes normalt på midlertidig lasket spor på betongsviller på nyanlegg og ved sporombygging. Skjøt på dobbeltsviller anvendes normalt på permanent lasket spor på tresviller.Teknisk Regelverk

Tekniske krav til Laskede skjøter er gitt i TRV:02742

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med km Må fylles ut Fritekst Maks 50 tegn 467
781
ID-nummer Bestillingsnummer skinneskjøt Ved behov Tall xxxxx
Type Typebetegnelse på skinneskjøt Må fylles ut Forvalgsliste MT Forsterket
Produsert år Dato for produsert/ montert skjøt Må fylles ut Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) 01,06,2014
Sporfelt/returkrets Beskriver formål med skjøten Må fylles ut Forvalgsliste Returkrets
Svevende/Fast (dobbeltsville) Beskriver skjøtens svilleunderlag Må fylles ut Forvalgsliste Fast på dobbeltsville
Skinneprofil Skinnetype skjøten er montert på Må fylles ut Forvalgsliste 49E1
Partikkelmagnet montert Magnet som beskytter mot jernspon Må fylles ut Forvalgsliste Nei

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-skj.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:25 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki