Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-sst

KO-SST Sporstopper

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

 1. Sporstopperen skal bremse opp rullende materiell ved sporets ende.
 2. Sporstopperen skal fungere slik at rullende materiell ikke blir skadet ved påkjøring.
 3. Sporstopperen skal beskytte mennesker, bygninger og installasjoner.

Vi skiller mellom 3 ulike grunnkonstruksjoner av sporstoppere:

 • Fast sporstopper
 • Glidende sporstopper
 • Sporstopper med hydrauliske buffere

Underlag/dokumentasjon:

Teknisk regelverk

 • Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
 • For KO-SST skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med stasjonsnavn eller terminalnavn og/eller type spor (Eksempler: Auma Tømmer-terminal, Notodden buttspor, Muruvik sidespor-tømmerspor) Må fylles ut Fritekst
(Maks 50 tegn)
Auma Tømmerterminal Øvrige spor 3
Type Beskrivelse av type sporstopper Må fylles ut Forvalgsliste Glidende
Befestigelse Type befestigelse som forbinder skinne med sville der sporstopperen er plassert Må fylles ut Forvalgsliste Pandrol
Skinneprofil Skinneprofil som sporstopperen er plassert på Må fylles ut Forvalgsliste S49
Retning Retning i forhold til stigende kilometer Må fylles ut Forvalgsliste Med km-retning

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
 • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-sst.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:27 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki