Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-ski

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


KO-SKI Skinne

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

  • fungere som bærebjelke
  • fungere som kjørevei
  • fungere som returleder for kjørestrømmen
  • sørge for en jevn, stabil og slitesterk kjørevei for det rullende materiell
  • overføre belastningene fra det rullende materiell til svillene

Hver skinnestreng registreres som utstrekningsobjekt med Fra / Til km. Side av spor settes til «høyre / venstre» i stigende km-retning. Avstand spormidt settes til 0,718 (m).

Skinnekapp skal registreres som egne KO-SKI med ny lokasjonsdata og spesifikasjoner. For å opprettholde helhetlig skinnestreng skal eksisterende skinneobjekt splittes og kilometer justeres. Dette for å sy sammen eksisterende skinne med det nye skinnekappet. Eksempel: Hvis et KO-SKI er 200 m, og man på midten av denne skal legge inn et skinnekapp på 20 m, vil det etter bytte være 3 registrerte KO-SKI. To KO-SKI skal ha km som tilsier 90 meters lengde. Lokasjonsdata og spesifikasjoner på disse to skal være identiske med unntak av km. I tillegg vil det være en ny KO-SKI på 20 meter med nye lokasjonsdata og spesifikasjoner.

Skinner i sporveksler registreres som separate objekter med utstrekning tilsvarende sporvekselens konstruksjonslengde. Det registreres kun 2 skinner gjennom veksel, selv om det er 4 skinner i bakkant. Sporveksel som ligger i synkende km-retning fra stokkskinneskjøt (når man ser inn vekselen) registreres ut i fra logisk side, for å til sammen gi en helhetlig skinnestreng. 

Tekniske krav til skinner er gitt i TRV:02535:

Teknisk spesifikasjon for skinner

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Skinne i spor angis med spornummer (Eksempel: Spor 9). Ved behov kan man ta med stedsangivelse (Eksempel: Trakta). Skinne i sporveksler angis med sporvekselnummer (Eksempel: SPV501a). Må fylles ut Fritekstfelt (maks 50 tegn) SPV501a, Spor 9, Trakta
Skinneprofil Angi type skinne med skinnevekt per meter Må fylles ut Forvalgsliste 49-E1
54-E3
Stålkvalitet Angi stålkvalitet i skinna Må fylles ut Forvalgsliste R260
R350HT
Produsent skinner Angi navn på produsent av skinna Må fylles ut Forvalgsliste Spigerverket
Domnarvet
Valseår Angi årstall for produksjon av skinna Må fylles ut Årstall (ÅÅÅÅ) 2014
Ny/brukt Angi om skinna ble lagt inn ny eller brukt Må fylles ut Forvalgsliste Ny
Brukt
Skinnestreng Angi på hvilken side skinna ligger, sett i stigende kilometerretning Må fylles ut Forvalgsliste Høyre
Venstre

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

/var/www/wiki/data/pages/datakatalogen/overbygning/ko-ski.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:25 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki