Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:lavspenning

Lavspenning EL

Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres i et lavspenningsanlegg.

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.

Objekttype Beskrivelse
EL-BAT Batteri
EL-BRO Brannobjekt
EL-BSU Brannslokkingsutstyr
EL-DPO Dører/porter
EL-FSP Fordelingsskap
EL-HKK Hjelpekraftkiosk
EL-JEL Jordelektroder
EL-JOR Jordleder/-nett
EL-JSK Jordingsskinne
EL-KAH Kabel
EL-LPE Ladepunkt EL-bil
EL-LYA Lysarmatur
EL-LYS Belysning
EL-MAS Mast
EL-RES Reservestrømanlegg
EL-SEL Spesielle Installasjoner
EL-SRO Styring, regulering og overvåkning
EL-SVG Sporvekselvarme, Gruppeskap
EL-SVV Sporvekselvarme
EL-TAB Trykkøkningsanlegg - Transmitter/bryter
EL-TAF Trykkøkningsanlegg - Filter
EL-TAK Trykkøkningsanlegg - Kompressor
EL-TAM Trykkøkningsanlegg - Elektrisk motor
EL-TAP Trykkøkningsanlegg - Pumpe
EL-TAT Trykkøkningsanlegg - Tank
EL-TAV Trykkøkningsanlegg - Ventil (med aktuator)
EL-TER Tekniske bygninger og rom
EL-TRF Transformator
EL-TVA Togvarme
EL-TVP Togvarmepost
EL-TAA Trykkøkningsanlegg
EL-UNS Understasjon/RTU
EL-UPS UPS-anlegg
EL-VEL Varmeelement
EL-VKA Varmekabelanlegg
EL-VTA Vanntåkeanlegg
EL-VTD Vanntåkeanlegg - Detektor
EL-VTV Vanntåkeanlegg - Ventiler

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022


Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/lavspenning.txt · Sist endret: 2023/11/22 14:40 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki