Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:hoyspenning

Høyspenning EH

Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres i et kontaktledningsanlegg.

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.

Objekttype Beskrivelse
EH-AEH Avspenning
EH-ASK Avskjerming
EH-AUT Autotransformator
EH-BAR Bardun
EH-BKT Skilt elektro
EH-BRO Brannobjekt
EH-BRY Brytere
EH-DSE Nøytralseksjon (dødseksjon)
EH-FMA Mast for fjernledning
EH-FUN Fundament
EH-IMP Filterimpedans/PAK
EH-JEL Jordelektroder
EH-JOR Jordleder/-nett
EH-JSK Jordingsskinne
EH-KFO Kryssing/ nærføring
EH-KOA Koblingsanlegg
EH-KTL Kontaktledning
EH-LED Ledning
EH-MAN Manøvermaskin
EH-MAS Mast
EH-OVR Overspenningsvern
EH-RKR Returkrets i spor
EH-SGB Sonegrensebryter
EH-SIL Seksjonsisolator
EH-SKE Strømskinner
EH-SKL Strømskinne kontaktledning
EH-SUG Sugetransformator
EH-TER Tekniske bygninger og rom
EH-TRF Transformator
EH-UNS Understasjon/RTU
EH-UTJ Utjevningsforbindelse
EH-UTL Utligger
EH-AAK Åk

Objekter som eksisterer, men som ikke skal ha noen nyregistreringer

Objekttype Beskrivelse
EH-FBA Bardun for fjernledningsmast
EH-FBR Bryter for fjernledning
EH-FFU Fundament for fjernledningsmast
EH-FJE Fjernstyringsanlegg for elkraftanlegg
EH-FJO Gjennomgående jordleder for fjernledning
EH-FNL Fjernledning
EH-JDA Jordingsapparat
EH-KBH Koblingshus
EH-KON Kondensatorbatterianlegg
EH-MAT Matestasjoner
EH-MBS Motorbryterskap
EH-MSP Målespenn
EH-NFK Nødfrakobling
EH-OMF Omformerstasjon
EH-SEN Sentr. Utst. For fj.styr.elan
EH-VER Vern

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022


Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/hoyspenning.txt · Sist endret: 2024/02/26 07:20 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki