Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-skt

KO-SKT Skilt og stolper

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Trase.

Det er et minimum sett av krav til skilt, merker og stolper som skal oppfylles for å ivareta drifts- og personsikkerhet ved alle jernbaneanlegg. Informasjon fra KO-SKT hentes ut ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn. Feltene som benyttes i den forbindelse er «Type», «Retningsorientering», «Tall/tekst på skilt», «Planlagt nedlagt» i tillegg til sportilhørighet.

Enkelte skilter/stolper finnes tilgjengelig i forvalgslisten for ulike faggrupper/anlegg. Skiltene/stolpene skal registreres ut ifra hva som er formålet med plasseringen i henhold til regelverket. Dersom hensikten er markering av av signalrelatert utstyr (anlegg), f.eks. innkoblingsfelt for veisikringsanlegg, registreres objektet under SA-MSS.

Teknisk regelverk

TRV: Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt

Underlag/dokumentasjon:

  • Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
  • For KO-SKT, type Middelmerke, skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/Nr Angis med type skilt fra forvalg i spesifikasjon og eventuelle tall/tekst på skilt Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) 75C Hev sporrenser
Type Typebetegnelse på skilt som skal registreres for linjefaget Må fylles ut Forvalgsliste Signal 75C «Hev sporrenser»
Retningsorientering Retning som skiltet skal leses sett i stigende kilometerretning Må fylles ut Forvalgsliste Mot km-retning
Tall/tekst på skilt Verdi eller tekst på skiltet. For skilt uten verdi/stolper settes «Ikke relevant». For kjedebrudd angis bruddlengde i meter med korrekt fortegn. Må fylles ut Fritekst
Planlagt nedlagt Angir om objektet er planlagt fjernet/erstattet. Verdien benyttes ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn. Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Skifteprofilmarkering Definere om det er en skifteprofilmarkering på objektet. Ukjent brukes på eksistrerende objekter når man ikke vet om det er en markering. For nye objekter skal man fylle inn ja eller nei. Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Ukjent

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-skt.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:25 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki