Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-stb

KO-STB Strekkbolt

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Andre overbygning objekttyper.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med om den ligger i spor eller i sporveksel Må fylles ut Fritekst
(Maks 50 tegn)
Spv626-4stk
Isolert/uisolert strekkbolt Angi om strekkbolt er med eller uten isolasjon Må fylles ut Forvalgsliste Isolert
Uisolert

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-stb.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:27 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki