Brukerverktøy

Nettstedverktøy


prosjektgjennomforing:gjennomfore

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Prosjekteringen i gjennomføringsfasen

Hensikt

Dette er et eksempel på en prosess for gjennomføring av prosjektet innenfor oppgaver med prosjektering. Prosessen består av mange aktiviteter av ulike deltakere og i rekkefølge med aksept og kontrollvurderinger underveis.

Rekkefølgen og aktivitetene må tilpasses prosjektet og vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt.

Prosjektgjennomføring

Eksempel på prosessbeskrivelse for fagene.

Prosjekteringsprosess byggeplan

Beskrivelse av aktiviteter Utførelsesentreprise (UE)

Her følger en beskrivelse av de viktigste aktivitetene som inngår i et typisk detaljplanfprosjekt og som den prosjekterende bidrar til eksplisitt.

Avtaleinngåelse

Prosjektering konkurransegrunnlag

Planlegge anleggsgjennomføring og sporbrudd

Prosjektering og bygging av alle signalfaser (byggeplan- og produksjonsfase)

Prosjektering arbeidsgrunnlag (arbeidstegninger/arbeidsmodeller)

Planlegge drift

Oppdatere BIM og tegninger til som-bygget

Overlevering og arkivering

Beskrivelse av aktiviteter Totalentrepise (TE)

Her følger en beskrivelse av de viktigste aktivitetene som inngår i et typisk Totalentreprenørprosjekt og som den prosjekterende bidrar til eksplisitt.

Koordinere prosjektering

Utarbeide dokumentasjon for bygging

Planlegge drift

Oppdatere BIM og tegninger til som-bygget

Overlevering og arkivering

Gjennomføring av analyser

Tredjepartskontroll

Oppstart bygging

Saksbehandling mot Statens jernbanetilsyn - Søknad

Klar for test/ sertifikat

Klar for drift-sertifikat

Sluttkontroll

Merk:

  • Aktivitetene som vises er kun et utvalg av alle delaktivitetene i et utbyggingsprosjekt. Det er aktiviteter der den prosjekterende har et eksplisitt bidrag. Prosjektleders aktiviteter som ikke berøerer de prosjekterende direkte vises for eksempel ikke.
  • Eventuell omprosjektering grunnet resulatet i analyser eller andre årsaker samt delvis overlappende aktiviteter er ikke illustrert i figuren.
  • Kontraheringsprosessen er ikke vist. Den prosjekterende kan med fordel bidra med faglige innspill i denne også.
  • For fagområdet Signal gjelder en egen prosess, se beskrivelse på fagsiden til signal.
  • Se i tillegg hver enkelt fagside for forventninger som er fagspesifikke.

Systemgrensesnitt

Prosjektering av jernbane er en kompleks tverrfaglig prosess der alle fag har grensesnitt mot ett eller flere av de andre fagene. Det må sikres at alle systemgrensesnitt ivaretas. Følgende tabell bør benyttes som et hjelpemiddel under hele prosjekteringsprosessen: Oversikt over systemgrensesnitt. Tabellen er ikke uttømmende.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende i fra 15.02.2022

Send tilbakemelding på denne siden

/var/www/wiki/data/pages/prosjektgjennomforing/gjennomfore.txt · Sist endret: 2023/09/14 11:48 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki