Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ekom:byggeplan:start

Tele/Ekomnett - Byggeplan

Forutsetning

For Totalentrepriser er det entreprenør som bestemmer hvilke dokumentasjon som skal utarbeides for å gjennomføre byggearbeidene. For Utførelsesentrepriser er byggeplanen å regne som tilbudsdokumentasjonen for utlysning av arbeidene og må tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Plangrunnlag

Grunnlagsdata skal verifiseres og evt suppleres i henhold til krav til Grunnlagsdata

Utførelse

Byggeplanen er grunnlaget for tilbudsbeskrivelsen og skal være utformet med tilstrekkelig detaljeringsgrad til å beskrive gjennomføring av det prosjekterte anlegget. Entreprenør skal kunne bygge etter det som er beskrevet i prosjekteringsunderlaget og i prosesskodene, samt kunne gi komplette priser for alle tiltak og arbeider. Herunder også for midlertidige anlegg.

Det stilles krav til innhold og utforming. Kravene beskrives i Bane NORs Håndbok Digital planlegging.

Leveranse

I byggeplan inngår i utgangspunktet samme dokumenter som i detaljplan med ytterligere detaljering og med tillegg av nye tegninger. Dersom ikke annet framkommer i kontraktdokument skal følgende leveres:

 • Fagmodell tele
 • Dokumentplan: Liste over alle dokumenter med dokumentnummer, tittel m.m.
 • Beskrivelse i teksthefte. Detaljert ned til objektnivå for alle delanlegg.
 • Fasebeskrivelser
 • Innspill til andre fagområder: Eksakt plassering, innfesting, fundamenttyper, kabler (antall/lengder/typer/endepunkter), strømbehov, jordingsbehov
 • Tegninger (omfang vil variere noe avhengig av prosjekttype):

Eksempler på utførelse

Plassering av togselskapers objekter på plattformer må også inkluderes på teletegningene. Tegningene skal vise eksisterende og nytt anlegg. Beskrivelse av byggefaser kan være en tekstlig beskrivelse eller i form av tegninger. Tegninger skal utarbeides på format i hht 6 Teknisk dokumentasjon.

Annet:

Versjonshistorikk

 • Versjon 8. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 7. Oppdaterte eksempler. Gjeldende fra 10.02.2020
 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3. Tillagt forventninger til innhold i leveranser i alle fag. Gjeldende fra 31.03.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 28.07.2015
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ekom/byggeplan/start.txt · Sist endret: 2023/09/14 12:13 av aasarn

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki