Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:grensesnitt:start

Grensesnittmatrise

Start Bru og konst. Geoteknikk Ingeniørgeologi Hydrologi Kontaktledning Lavspenning EH - 50Hz Signal Tele/KV-IKT
Overbygning KO-KU KO-GT KO-IG KO-HY KO-KL KO-EL KO-ED KO-SA KO-TE
Bru og konst. KU-GT KU-IG KU-HY KU-KL KU-EL KU-ED KU-SA KU-TE
Geoteknikk GT-IG GT-HY GT-KL GT-EL GT-ED GT-SA GT-TE
Ingeniørgeologi IG-HY IG-KL IG-EL IG-ED IG-SA IG-TE
Hydrologi HY-KL HY-EL HY-ED HY-SA HY-TE
Kontaktledning KL-EL KL-ED KL-SA KL-TE
Lavspenning EL-ED EL-SA EL-TE
EH - 50Hz ED-SA ED-TE
Signal SA-TE

Forklaring

Prosjektering av jernbane er en kompleks tverrfaglig prosess der hvert fag har grensesnitt mot ett eller flere av de andre fagene. Det må sikres at alle systemgrensesnitt ivaretas og at systemer ikke plasseres i konflikt med hverandre. Matrisen over viser grensesnitt mellom de forskjellige fag og bør derfor benyttes som et hjelpemiddel under hele prosjekteringsprosessen. Klikk på ønsket kombinasjon av fag for mer informasjon om grensesnittet mellom disse.

Matrisen er ikke uttømmende. Plassering og utforming av objekter og arealer koordineres med arkitekt (landskapsarkitekt / bygningsarkitekt) i prosjektet. Hensikten med koordineringen er at objekter og arealer organiseres og løsninger utformes slik at alle hensyn ivaretas optimalt. Andre grensesnitt vil beskrives andre steder i prosjekteringsveilederen.

Forkortelser fagområder:

 • ED Høyspenning 50Hz
 • EH Høyspenning
 • EL Lavspenning
 • GT Geoteknikk
 • HY Hydrologi
 • IG Ingeniørgeologi
 • KL Kontaktledning
 • KO Overbygning
 • KU Underbygning
 • SA Signal
 • TE Tele

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/grensesnitt/start.txt · Sist endret: 2021/02/10 13:45 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki