Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:signal:start

Signal

Prosjektering av Signal

Prosjektering i fagområdet signal skal gjøres i henhold til Arbeidsprosesser signal. Dette dekker alt av prosjekteringsveiledning for fagområdet signal, så prosjekteringsveilederen inneholder ikke mer utfyllende veiledning.

Signal

Krav til leveranser:

All signalprosjektering skal utføres i henhold til arbeidsprosesser for signal, se leverandørinfoArbeidsprosesser signal. R/P skal utarbeide skjematiske planer for de alternativene som vurderes i henhold til signals arbeidsprosess H104. R/P skal utarbeide tegningsliste med status på tegninger i eksisterende anlegg, slik at tegninger kan sendes inn til oppdatering (kontroll av grunnlagsdata). R/P skal utarbeide og levere en egen dokumentplan for alle relevante dokumenter innen faget. Nødvendige illustrasjoner til dokumenter hentes fra skjematisk plan. R/P skal gi en beskrivelse av alternativene som vurderes i henhold til signals arbeidsprosess H107.

Signalfaget skal medvirke til å utarbeide faseplaner (Y-dokument, se faget overbygning) og gjennomføringsrekkefølge.

Kostnadsestimat skal utarbeides i henhold til signals arbeidsprosess H104. Estimeringen skal følge prosesskodene i Bane NOR.

Eksempler på leveranser

Modeller på fagleveranse:

F-modell i S-modell


Send tilbakemelding på denne siden

fag/signal/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 11:36 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki