Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:kontaktledning:start

Kontaktledning

Hensikt

Hensikten med denne samlingen tegninger og beskrivelser er å gi en retningslinje på hva som skal leveres i de ulike plannivåene innenfor fagområdet kontaktledning (KL) i henhold til Bane NORs forventninger. Dette dokumentet viser ikke til noe bestemt størrelse på prosjektet, så det vil kunne oppstå avvik fra denne listen i de forskjellige prosjektene.

Forventninger til prosjekteringsansvarlig

Det forventes god forståelse og innsikt av den som skal prosjektere kontaktledningsanlegg, med hensyn til mekanikk så vel som elkraft. Tilbudt fagressurs innen kontaktledning skal være en egen dedikert ressurs. Rådgiver har ikke anledning til å sette fagressurs som er tilbudt for kontaktledning til annen elektro- eller lavspenningsprosjektering.

I prosjekter skal ansvarlig for prosjektering ha minimum 3 års erfaring med prosjektering av kontaktledningsanlegg. Alle foretak/bedrifter må være registrert i det sentrale Elvirksomhetsregisteret før de lovlig kan tilby og utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Under følgende lenke vil du finne nyttig informasjon til utenlandske elektrofagressurser som søker om å arbeide i Norge, og utenlandske elektroforetak som søker om å tilby prosjektering, bygging og vedlikehold av elektriske anlegg.

Krav til elektrofagfolk fra utlandet

Det er viktig å huske på at kontaktledningsanlegget inngår som en del av hele det jernbanetekniske anlegget og planleggingen vil ikke være en enkeltstående prosess, men et samspill med de øvrige jernbanetekniske fagene og underbygging. For en kontroll av at alle fagene er ivaretatt benytt Grensesnittmatrise

Innspill til offentlig plan

Arealbehov knyttet til tekniske anlegg og bygninger med eventuelle atkomstløsninger avklares vanligvis i reguleringsplan, men er lite aktuelt for kommunedelplan.

Arealbehov: Eltekniske bygg, areal for å sikre krav til KL-master og til avstand mellom spenningsførende deler i Kontaktledningsanlegget og andre objekter.

Relevante dokumenter

For oversikt over relevante håndbøker, se dokumentoversikt (felles for fagområdene). I tillegg henvises det til:

Utredning Hovedplan Detaljplan Byggeplan Produksjon Sluttdokumentasjon

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Utvidet til detaljplan og produksjonsfaser. Gjeldende fra 10.02.2020
  • Versjon 2. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 1. Gjeldende fra 14.06.2018

Send tilbakemelding på denne siden

fag/kontaktledning/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 12:38 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki