Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:dokumentoversikt

Oversikt over håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg

Flere av Bane NORs styrende dokumenter er tilgjengelige også for eksterne. Disse dokumentene er samlet på siden Bane NORs styrende dokumenter – Ekstern tilgang.

For prosjektering av jernbaneanlegg, henvises det spesielt til følgende håndbøker og instrukser:

STY dokument Fagområde: Felles
STY-600189 Instruks for utarbeidelse av kontrollplan, UPB
STY-600239 Håndbok for digital planlegging. Digital planlegging
STY-600500 Mal for utarbeide estimat for kostnader
STY-601704 Instruks for krav til infrastrukturdata
STY-601773 SHA-plan for store prosjekter - mal
Stasjonshåndbok Håndbok for stasjoner
Prosesskoder Prosesskoder til bruk i beskrivelser for utførelse
Mal PDP STY-602913 Mal for Prosjektspesifikk dokumenthåndteringsprosedyre (Erstatter STY-605115)
STY-605072 Beskrivelse av leveranse av FDV-dokumentasjon - brukerveiledning
STY-605408 Utarbeidelse av FDV Brukerhåndbok - veiledning
STY-605473 Utarbeidelse av FDV Brukerhåndbok - mal
Tekniske spesifikasjoner En samling av Bane NORs tekniske spesifikasjoner innenfor fagområdene Overbygning, Underbygning, Bruer, Tunneler, Kontaktledning, Lavspenning, Banestrømforsyning, Tele og Skilt
STY dokument Fagområde: Kontaktledning
STY-600997 Instruks ved endring i koblingsskjemaer for kontaktledningsanlegg
STY dokument Fagområde: Elkraft
STY-603696 Ivaretakelse av El-sikkerhet UPB
STY-605517 Prosjekteringsveileder Styring, Regulering og Overvåking (SRO) - veiledning
STY dokument Fagområde: Ekom
STY-605302 Prosedyre for prosjektering av tele og KV-IKT- anlegg
STY-605388 Veileder for teleteknisk bestykning av sykkelhotell
STY dokument Fagområde: Signal
ARB-802587 Håndbok for autocad prosjekteringstegninger - signal
ARB-802588 Håndbok for prosjekteringsgjennomføring - signal

Versjonshistorikk

  • Versjon 4. Endringer i relevante dokumenter. Gjeldende i fra 15.02.2022
  • Versjon 3. Oppdatert innhold med gjeldende dokumenter. Gjeldende fra 10.02.2020
  • Versjon 2. Endret strukturen av siden. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 1. Gjeldende fra 15.01.2016

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/dokumentoversikt.txt · Sist endret: 2023/12/13 12:27 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki