Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:dokumentoversikt

Oversikt over håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg

Det henvises spesielt til følgende håndbøker og instrukser for prosjektering av jernbaneanlegg.

STY dokument Fagområde: Felles
STY-600189 Instruks for utarbeidelse av kontrollplan, UPB
STY-600239 Håndbok for digital planlegging. Digital planlegging
STY-600500 Mal for utarbeide estimat for kostnader
STY-601704 Instruks for krav til infrastrukturdata
STY-601773 SHA-plan for store prosjekter - mal
Stasjonshåndbok Håndbok for stasjoner
Prosesskoder Prosesskoder til bruk i beskrivelser for utførelse
Mal PDP STY-602913 Mal for Prosjektspesifikk dokumenthåndteringsprosedyre (Erstatter STY-605115)
STY-605072 Beskrivelse av leveranse av FDV-dokumentasjon - brukerveiledning
STY-605408 Utarbeidelse av FDV Brukerhåndbok - veiledning
STY-605473 Utarbeidelse av FDV Brukerhåndbok - mal
Tekniske spesifikasjoner En samling av Bane NORs tekniske spesifikasjoner innenfor fagområdene Overbygning, Underbygning, Bruer, Tunneler, Kontaktledning, Lavspenning, Banestrømforsyning, Tele og Skilt
STY dokument Fagområde: Kontaktledning
STY-600997 Instruks ved endring i koblingsskjemaer for kontaktledningsanlegg
STY dokument Fagområde: Elkraft
STY-603696 Ivaretakelse av El-sikkerhet UPB
STY dokument Fagområde: Tele
STY-605302 Prosedyre for prosjektering av tele og KV-IKT- anlegg
STY-605388 Veileder for teleteknisk bestykning av sykkelhotell
STY dokument Fagområde: Signal
ARB-802587 Håndbok for autocad prosjekteringstegninger - signal
ARB-802588 Håndbok for prosjekteringsgjennomføring - signal

Versjonshistorikk

  • Versjon 4. Endringer i relevante dokumenter. Gjeldende i fra 15.02.2022
  • Versjon 3. Oppdatert innhold med gjeldende dokumenter. Gjeldende fra 10.02.2020
  • Versjon 2. Endret strukturen av siden. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 1. Gjeldende fra 15.01.2016

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/dokumentoversikt.txt · Sist endret: 2022/09/26 14:15 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki