Brukerverktøy

Nettstedverktøy


kontakt

Om prosjekteringsveilederen

Prosjekteringsveilederen har som hensikt å tydeliggjøre Bane NORs forventinger til prosjektering av jernbaneanlegg. I tillegg til å være en støtte for prosjekterende, inneholder den krav til utførelse og leveranser som gjennom kontrakt utgjør grunnlag for prosjektering av jernbaneanlegg. Veilederen inneholder eksempler på utførelse fra tidligere prosjekter i form av tegninger og tekst hentet fra faktiske prosjekter. Eksemplene viser forventet detaljeringsgrad for aktuell planfase for det enkelte fag. Organisasjonstittelen «Jernbaneverket» vil endres når tegningene erstattes av nye eksempler fra Bane NOR.

Organisasjon

Prosjekteringsveilederen er organisert som vist på figuren og driftet etter retningslinjer gitt i ledersak fra juli 2017. Bane NOR SF Infrastruktur ved Teknisk avdeling er eier av Prosjekteringsveilederen. Deltakere i referansegruppe er øvrige enheter i Bane NOR som har tilhørighet eller brukerinteresser i Prosjekteringsveilederen. Medlemmer i referansegruppen vil kunne endres ut fra hvilke temaer som skal bearbeides. Redaktør har ansvaret for driften av Prosjekteringsaveilederen og at innholdet til en hver tid er i henhold til Bane NORs Tekniske regelverk og styringssystem. I tillegg så er redaktør ansvarlig for at innholdet er innenfor Bane NORs etiske retninglinjer. Tilbakemeldinger blir fulgt opp av redaktør som videreformidler disse til riktig fagansvarlig. Tilbakemeldingene blir loggført og fulgt opp av faggruppemøter som blir avholdt 4 ganger i året. De fagansvarlige har ansvaret for oppfølging av det faglige innholdet for sitt fag.

Faggruppe

Faggruppen som er ansvarlige for innholdet i prosjekteringsveilederen:

Rolle/Fagområde Navn
Fungerende administrator Håkon Elvsaas
Overbygning Ingeborg Tulluan
Kontaktledning Katrine Birkeland Djønne
Lavspenning Johan Seljås
Tele / Kjøreveis IKT -
Signal Stein Ovar Nielsen
Geoteknikk og geologi Rajesh Narsinh Sharma
Konstruksjoner Tran Phuong Thanh
Hydrologi -
3D-modeller Kristin Lysebo
Ytre miljø Sigrun Nygård
Stasjoner og Arkitektur Christian Wesenberg
Grunnlagsdata Jon Haugland
Samfunnsøkonomiske analyser Liv Hammer

Kontakt

Tilbakemeldinger, endringsforslag og kommentarer sendes til prosjekteringsveileder@banenor.no eller via tilbakemeldingsskjema.

Versjonshistorikk

Ettersom veilederen er veiledende, og ikke bindende utover kontraktsdokumenter, vedlikeholdes ikke noen detaljert versjonshistorikk over små endringer, men det henvises til Endringshistorikk på hver side.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 6. Endringer av fagområder Underbyging og Tele KV-IKT. Gjeldende fra 15.02.2021
  • Versjon 5, Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 4, Endringer som følge av tilpasninger til nye rammeavtaler. Gjeldende fra 01.04.2017
  • Versjon 3.1, Tillagt Forventninger til innhold i leveranser i alle fag. Utvidet med fagene Ytre miljø, Arkitektur og Vei og VVS. Gjeldende fra 15.03.2017
  • Versjon 3, Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
  • Versjon 2, Gjeldende fra 15.01.2016
  • Versjon 1, Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

kontakt.txt · Sist endret: 2023/03/14 10:08 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki