Brukerverktøy

Nettstedverktøy


nyheter

Nyheter

15.02.2022 Gjennomgående endringer av sidene

De fleste fagsidene er nå endret og tilpasset generelle endringer i Bane NORs rutiner for prosjektgjennomføring. De faglige veiledningene er tydeliggjort og forskjellen mellom totalentreprise og utførelsesentreprise er vist. I tillegg har innholdet fått en klarere definisjon av at dette er en veileder og ikke krav ut over avtale og kontraktsdokument. Prosjekteringsprosessen synliggjør hvordan prosjekter blir etablert helt fra oppstart med innspill til NTP, til budsjett, og til gjennomføring med de ulike aktiviteter som skal gjennomføres ut fra Bane NORs prosjektmodell med beslutningspunkt i de ulike fasene. Fagene for Kontaktledning og Ytre miljø er ikke revidert i denne omgang men vil bli gjennomført så snart disse sidene er klargjort.

15.02.2021 Oppdatert beskrivelse og tegninger

Oppdaterte sider for overbygning, kontaktledning og Tele /KV IKT i ny revisjon

1.11.2020 Ny mal og eksempler for faseplan

Det er laget en ny mal for utseende til faseplaner for gjennomføring av prosjekt. Denne inneholder ny fargebruk og oppbygging av faseplanen.

Haldor Sandtorv overtar fagansvaret for Tele fra Jan Kristiansen, som har vert med fra oppstarten av Prosjekteringsveilederen i 2013. Samtidig endres faget til å hete Tele og Kjøreveis IKT (Tele og KV IKT). Vi takker Jan for innsatsen.

10.02.2020 Ny revisjon av Prosjekteringsveilederen

Den årlige revisjonen av Prosjekteringsveilederen ble gjennomført den 10. februar 2020 med et nytt design og tidsmessige endringer. Det er først og fremst endringer i de jernbanetekniske fagene med beskrivelser av aktiviteter for produksjon og dokumentasjonsarbeider. I tillegg er det laget flere eksempler av tegninger og modeller .

01.12.2019 Magne Hagen overlater fagansvaret for kontaktledning til Katrine Birkeland Djønne

Magne har vært faglig leder for kontaktledning siden oppstarten av Prosjekteringsveilederen i 2013. Nå overlater Mange roret til Kathrine. Vi ønsker Kathrine velkommen til faggruppen, og vi takker Magne for mange års innsats.

01.03.2019 - Endringer til hovedrevisjon av prosekteringsveileder

Lansering av den nye versjonen er klar og legges nå ut. Den inneholder en del kvalitetsforbedringer og tidsmessige oppdateringer. Den største endringer er at de generelle forventningene til utførelse og leveranse er skilt i fra de faglige veiledningene. I tillegg så er det utarbeidet prosesser for gjennomføring av aktivitetene for prosjektering, prosjekteringsprosess eller kjerneprosess. Vi høper du vil bli fornøyd med den nye veilederen, og om ikke så kom gjerne med tilbakemeldinger ved å trykke på koblingen nederst på siden så vi kan rette opp og gjøre veilederen enda bedre.

Startsiden inneholder ikke lengre en liste over fag/underfag. Teksten har blitt noe modifisert. Det er lagt til knapper/linker som fører brukeren videre til ønsket område. Det er også lagt til en ny side, «Nyheter». Her vil det kunne publiseres nyheter vedrørende prosjekteringsveilederen.

Sidebaren har blitt endret i innhold og struktur. Fagområder har blitt inkludert. Overskrifter har blitt lagt til for å sortere forskjellig innhold/temaer bedre.

UPB planfaser har fått et oppdatert bilde og en beskrivelse for hver planfase. Styrende dokumenter som det refereres til, har blitt linket opp til siste revisjon av dokumentet. Det har blitt lagt til rutiner i styringssystemet som skal sørge for at nye revisjoner av disse dokumentene alltid vil ligge tilgjengelig for brukere, også for eksterne, av prosjekteringsveilederen i pdf format. Dette gjelder også alle andre styrende dokumenter som har blitt referert til på andre sider i veilederen.

Fagområder har fått en ny startside hvor det har blitt lagt til linker til de forskjellige fagene. I tillegg er det lagt inn en del som er felles for fagområdene på denne siden.

Felles for fagområdene har blitt lagt til på startsiden for fagområder. Mye av denne felles informasjonen var tidligere tilgjengelig under noen enkelte fag. Slik info har blitt slettet derfra for å ivareta prinsippet om at noe skal lagres kun ett sted for å forhindre inkonsistens i innhold.

Grensesnittabell er ny, og linken til denne har blitt lagt til på startsiden for fagområder, «Fagområder» under «Felles for fagområdene». I tabellen presenteres grensesnittet mellom to og to fag som en matrise der brukeren kan velge ønsket kombinasjon av fag ved et klikk i matrisen.

Navigasjonsbaren («brødsmulestien») har blitt betydelig forbedret slik at det er enklere å navigere mellom sider i forhold til de valg en har gjort. Dette arbeidet har vært veldig omfattende da sider og mapper har blitt flyttet og/eller omdøpt slik at navigasjonsbaren ga mening.

Veiledere er en ny side for veiledere. Dupliserte sider fra fagområder har blitt slettet.

Offentlige planer har blitt tatt ut av samtlige fagområder, men forholdet melom teknisk plan og offentlig plan er beskrevet under hvert fag.

Dokumentoversikt har blitt forbedret. Her har tabellen blitt forenklet og blitt delt opp men hensyn til fag. Alle styrende dokumenter har blitt koblet opp mot pdf versjoner som er kompatible med nettlesere. Det har blitt lagt til rutiner i styringssystemet som skal sørge for at nye revisjoner av disse dokumentene skal alltid ligge tilgjengelige for brukere av prosjekteringsveilederen i pdf format.

Fagområdet Tele har blitt oppdatert med mer informasjon om teleanlegget til Bane NOR, om forventninger til utførelse og leveranse per delanlegg samt at en del av tegnignene er oppdatert og en del nye lagt inn.

Tilbakemeldinger, endringsforslag og kommentarer sendes til prosjekteringsveileder@banenor.no eller via tilbakemeldingsskjema.


Send tilbakemelding på denne siden

nyheter.txt · Sist endret: 2022/02/15 09:38 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki