Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ekom:byggeplan:tele_bp_utstyrsplassering

TELE Utstyrsplassering

Utstyrsplassering plattformer/stasjonsområder/fri linje/tunnel.

TELE Utstyrsplassering plattform. Telesymbolene er tegnet på Xref av tegninger over plattformer og spor. Kilometrering er nødvendig å ha med som referanse vedr. plassering. Benevningen av teleobjektene er ikke iht. gjeldende objektnumrering i Banedata.
TELE Utstyrsplassering plattform. Benevningen av teleobjektene er ikke iht. gjeldende objektnumrering i Banedata.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/ekom/byggeplan/tele_bp_utstyrsplassering.txt · Sist endret: 2024/03/06 14:59 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki