Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:jernbanespesifikt_materiell

Jernbanespesifikt materiell

For å sikre at det er tilstrekkelig driftskritisk materiell på lager og at lovmessige krav etterleves er det valgt å standardisere og styre for å sikre forsvarlig, kostnadseffektiv og bærekraftig drift. For noen av produktene er det krav på at de skal kjøpes på Bane NORs rammeavtaler og leveres av Bane NORs logistikkfunksjon. For andre åpnes det for tiltransport eller at entreprenøren kan anskaffe materiell selv under forutsetning at de oppfyller tekniske krav og registrerer data iht. Bane NORs krav.

Mer informasjon finnes på siden Rammeavtale for jernbaneteknisk materiell. Oversikt over rammeavtaler for de ulike produktene finner du under Produktgruppestrategien.

Informasjonen over avtaleinnholdet bør omfatte alt vi trenger til prosjekteringen:

  • Hvilke artikler/kombinasjoner av artikler som inngår
  • Priser
  • Teknisk info og leverandørtegninger

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/jernbanespesifikt_materiell.txt · Sist endret: 2022/03/03 09:11 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki