Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:tilbud:start

Generelt om tilbudsfasen

Utførelsesentreprise:

Ved utgivelse av tilbud/forespørsel skal byggeplantegninger utgis i revisjon “Tilbudstegning”.

Prosjekterende utarbeider kapitlet som omhandler mengdeoppstilling i tilbudsoppsettet og gir nødvendige innspill til de øvrige kapitlene. Kapittelet som inneholder mengder og beskrivelse av tilbud skal utarbeides på standard filformat etter NS3459. Byggebeskrivelsen som ble laget til tekstheftet for byggeplanen tas inn som en del av kapitlet, evt. i en omarbeidet form. Til beskrivelse av kostnadsbærende poster benyttes prosessbeskrivelser fra Bane NORs Prosesskoder. Det er viktig at alle forhold som kan berøre kostnadene ved bygging av anlegget tas med, slik som krav til design på objekter, merking, tekniske krav vedr. funksjonalitet / grensesnitt / temperaturforhold osv..

Bane NOR har en rekke rammeavtaler med leverandører som skal benyttes. Dette må fremkomme i tilbudsbeskrivelsens prosesskoder med henvisning til rammeavtalenummer og leverandørens kontaktperson.

Ved inngåelse av kontrakt blir kapitlet om mengdeoppstilling med entreprenørens priser lagt inn som en del av kontrakten, dette blir et viktig dokument videre for byggeleders oppfølging av byggearbeidene.

Eksempel

Eksempel fra focus anbud, kap e, side 1 av 2.
Eksempel fra focus anbud, kap e, side 2 av 2.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/tilbud/start.txt · Sist endret: 2022/03/03 09:23 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki