Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ekom:byggeplan:tele_bp_detaljtegninger_over_objekter_i_anlegg_for_kundeinformasjon

TELE BP Detaljtegninger kundeinfo-objekter

Jernbaneverkets rammeavtale bestemmer hvilken utstyrstype som skal benyttes. Leverandørtegninger fås gjennom de som administrerer rammeavtalen. Disse tegningene er viktige som innspill til prosjektering av plattformer og konstruksjoner på stasjonen. Tegningene gir nødvendig info for styrkeberegninger, tillaging av innfestingsbraketter, fundamentering etc..

TELE BP Detaljer kundeinfor objekter 1


Send tilbakemelding på denne siden

fag/ekom/byggeplan/tele_bp_detaljtegninger_over_objekter_i_anlegg_for_kundeinformasjon.txt · Sist endret: 2023/09/14 11:51 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki