Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:kontaktledning:utredning:start

Kontaktledning - Utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er normalt ikke behov for å gjennomføre noen form for prosjektering av kontaktledningsanlegg i en utredningsfase. Det er likevel behov for tilstrekkelig grunnlag for å fastsette om prosjektet er gjennomførbart med hensyn til konsekvenser, kostnader og forutsetninger.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under Håndbok Digital planlegging .

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Rapportering, dokumentasjon og arkivering.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

  • Fagnotat med behovsanalyse, funksjonskrav og forutsetninger.
  • Konsekvens- og kostnadsanalyse med nøyaktighet gitt i Kostnadsestimering av prosjekter
  • Det utarbeides normalt ikke egne tegninger for Kontaktledning i utredningsfasen. Det kan likevel være aktuelt å utarbeide enkle skisser dersom det er et behov for dette i prosjektet.
  • Skisser og fagmodell som synliggjør faglige prinsippløsninger og konsepter skal utarbeides etter beskrivelse gitt i Tegninger i tillegg til modell.

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.04.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/kontaktledning/utredning/start.txt · Sist endret: 2022/02/04 11:50 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki