Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:grensesnitt:ko-ku

Grensesnittmatrise - Overbygning og Underbygning

Start Bru og konst. Geoteknikk Ingeniørgeologi Hydrologi Kontaktledning Lavspenning EH - 50Hz Signal Tele
Overbygning KO-KU KO-GT KO-IG KO-HY KO-KL KO-EL KO-ED KO-SA KO-TE
Bru og konst. KU-GT KU-IG KU-HY KU-KL KU-EL KU-ED KU-SA KU-TE
Geoteknikk GT-IG GT-HY GT-KL GT-EL GT-ED GT-SA GT-TE
Ingeniørgeologi IG-HY IG-KL IG-EL IG-ED IG-SA IG-TE
Hydrologi HY-KL HY-EL HY-ED HY-SA HY-TE
Kontaktledning KL-EL KL-ED KL-SA KL-TE
Lavspenning EL-ED EL-SA EL-TE
EH - 50Hz ED-SA ED-TE
Signal SA-TE

Grensesnittavklaringer

  • Ballasthøyde kan variere med overbygningsklasse. I noen tilfeller brukes ballastmatte
  • Avstand mellom spormidt og konstruksjon (f.eks. kantbjelke og rekkverk) skal oppfylle krav
  • Svilletype
  • Dilitasjon (lange bruer), plassering av lager og glideskjøter. I fastspor brukes ikke ballast
  • Plattform skal bygges med strenge krav til beliggenhet ved spor (kurvatur og overhøyde har betydning)

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/grensesnitt/ko-ku.txt · Sist endret: 2019/01/24 10:28 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki