Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:grensesnitt:ku-kl

Grensesnittmatrise - Underbygning og Kontaktledning

Start Bru og konst. Geoteknikk Ingeniørgeologi Hydrologi Kontaktledning Lavspenning EH - 50Hz Signal Tele
Overbygning KO-KU KO-GT KO-IG KO-HY KO-KL KO-EL KO-ED KO-SA KO-TE
Bru og konst. KU-GT KU-IG KU-HY KU-KL KU-EL KU-ED KU-SA KU-TE
Geoteknikk GT-IG GT-HY GT-KL GT-EL GT-ED GT-SA GT-TE
Ingeniørgeologi IG-HY IG-KL IG-EL IG-ED IG-SA IG-TE
Hydrologi HY-KL HY-EL HY-ED HY-SA HY-TE
Kontaktledning KL-EL KL-ED KL-SA KL-TE
Lavspenning EL-ED EL-SA EL-TE
EH - 50Hz ED-SA ED-TE
Signal SA-TE

Felles grensesnitt:

 • Avstand mellom spenningsførende del og konstruksjon må ivaretas. Lysåpning og bredde under konstruksjoner må koordineres mot KL slik at krav til forskrifter for elektrisk forsyninmgsanlegg (FEF) ivaretas
 • KL trenger alle konstruksjoner tegnet inn i dwg-format
 • I tidlig fase må det sikres at det er plass til kontaktledningsanlegget i og ved konstruksjoner
 • Sikkerhetsgjerder o.l. for å hindre tilgang til høyspentanlegg
 • Plassering av KL-fundamenter på konstruksjoner
 • Føringsveier (kabelkanaler, kummer, rør i bakken o.l.)
 • Tekniske bygg/kiosker
 • Fundamentplan
 • Eventuell utjevning til returkretsen
 • Underbygning må koordinere seg mot KL ved utplassering av nye konstruksjoner. Dette kan gjelde f eks drenering, undergang, bruer, gangveier, ramper, føringsveier, kummer, rørkryssinger m.m.
 • KL-objekter (inkludert fundamenter) må koordineres mot eksisterende objekter i grunnen og over grunnen.
 • Tverrfaglig jordingsplan

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/grensesnitt/ku-kl.txt · Sist endret: 2019/08/06 13:29 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki