Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:grensesnitt:ku-te

Grensesnittmatrise - Underbygning og Tele

Start Bru og konst. Geoteknikk Ingeniørgeologi Hydrologi Kontaktledning Lavspenning EH - 50Hz Signal Tele
Overbygning KO-KU KO-GT KO-IG KO-HY KO-KL KO-EL KO-ED KO-SA KO-TE
Bru og konst. KU-GT KU-IG KU-HY KU-KL KU-EL KU-ED KU-SA KU-TE
Geoteknikk GT-IG GT-HY GT-KL GT-EL GT-ED GT-SA GT-TE
Ingeniørgeologi IG-HY IG-KL IG-EL IG-ED IG-SA IG-TE
Hydrologi HY-KL HY-EL HY-ED HY-SA HY-TE
Kontaktledning KL-EL KL-ED KL-SA KL-TE
Lavspenning EL-ED EL-SA EL-TE
EH - 50Hz ED-SA ED-TE
Signal SA-TE

Felles grensesnitt:

  • Tekniske bygg: Tele gir innspill om behov for låser/beslag til dører/porter samt datagulv
  • Plassering, innfesting, fundamenter
  • Fundamentplan
  • Føringsveier (kabelkanaler, kummer, rør i bakken o.l.)
  • Tele prosjekterer kamera i heis. Følgekabel i heissjakt og heisalarm inkludert taleforbindelse inngår i heisleveransen og prosjekteres således ikke av Tele.
  • I servicebygg f. eks på hensettingsområder, ivaretar Tele behov for føringsveier og areal for eksterne teleaktører

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/grensesnitt/ku-te.txt · Sist endret: 2019/08/06 13:30 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki