Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:lavspenning:el-svg

EL-SVG Sporvekselvarme, Gruppeskap

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporvekselvarmeanlegg og Lavspenningsfordeling

Fordelingsskap som inneholder vern, regulering og fjernovervåking av sporvekselvarme. Kan styre varme i en eller flere veksler.

Teknisk regelverk

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Navnet på objektet angis med navn/nummer som merket på gruppeskapet. Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) G502-1
Tilhører objekt «Tilhører objekt» fylles ut etter følgende regel:
EL-SVG er foreldreobjekt til EL-SVV
EL-SVV er foreldreobjekt til EL-VEL
Fylles ikke ut for
EL-SVG
N/A <blankt>
Fabrikant Fyll inn leverandør. Må fylles ut Forvalgsliste Proxll / Sønnico
Type Fyll inn type system i henhold til valgt leverandør. Må fylles ut Forvalgsliste System 94
Forsyningskabel (Type Antall ledere x tverrsnitt materiale) Fyll inn kabeltype. Må fylles ut Fritekst IFSI 4×240 AL
Overbelastningsvern type Fyll inn type vern og fabrikant. Må fylles ut Fritekst Effektbryter ABB
Overbelastningsvern, størrelse i Amper Fyll inn størrelsen på vernet. For innstillbare vern skal innstilt verdi angis Må fylles ut Tall (A) 250
Fordeling til andre typer anlegg Fyll inn eventuelle anlegg skapet fordeler til. Ved flere anlegg skilles disse med komma.
Om det ikke fordeles videre, settes Ikke relevant.
Må fylles ut Fritekst AS609
Ikke relevant
Målerpunkt ID Fylles inn for anlegg som har måler-ID.
Dersom skapet ikke har måler angis «Ikke relevant».
Må fylles ut Fritekst 735999xxxxxxxxxxxxxxxx
Ikke relevant
Forsynes fra Fyll inn hvor skapet forsynes fra. Netteier, HK eller navn på fordeling. Må fylles ut Fritekst Elvia
HK502Q10
Fordelingssystem Fyll inn type system. Må fylles ut Forvalgsliste TN-S
IT
Tilførselsspenning (V) Fyll inn spenningsnivå på anlegget. Må fylles ut Forvalgsliste 400
Antall faser Fyll inn antall faser. Må fylles ut Forvalgsliste 3 + N
Spenning ut til varmeelementer (V) Fyll inn spenningsnivå på varmeelementer. Må fylles ut Forvalgsliste 230
Slås på fra Fyll inn hvor sporvekselvarmen styres fra. Må fylles ut Forvalgsliste Toppsystem
Togleder
Driftsovervåkning Fyll inn hvor det overvåkes/styres fra. Må fylles ut Forvalgsliste Web-basert
Togleder
Totalt installert effekt for gruppen (kW) Fyll inn totalt installert effekt. Må fylles ut Tall (kW) 78,9
Tegning nr Fyll inn tegningsnummer(dokumentnummer fra FDV-arkivet) for gruppen. Må fylles ut Fritekst EL-XXXXXX-YYY
IP-adresse Fyll inn IP-adressen til gruppen. For grupper som ikke har IP-adresse, settes Ikke relevant. Må fylles ut Fritekst 10.66.120.14
Nøkkeltype Fyll inn nøkkeltypen til skapet. Må fylles ut Fritekst L1
OLH
PLS versjon Fylles inn når overvåking blir implementert i samråd med Tjenesteansvarlig i Smart Vedlikehold. Fylles ut når gruppeskapet er under overvåking Fritekst Beckhoff v1

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/lavspenning/el-svg.txt · Sist endret: 2023/04/25 14:05 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki