Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:lavspenning:el-svv

EL-SVV Sporvekselvarme

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporvekselvarmeanlegg

Samleobjekt for varmeelementer som benyttes til oppvarming av sporveksel for å forhindre is/snø. Det er SVV-objektet som knyttes til generisk rutine i vedlikeholdsprogrammet, mens feil registreres direkte på varmeelementet EL-VEL.

Teknisk regelverk

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med «Spv» og sporvekselnummer. Sporvekselnummer hentes fra skjematisk sporplan. Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Spv466b
Tilhører objekt «Tilhører objekt» fylles ut etter følgende regel:
EL-SVG er foreldreobjekt til EL-SVV
EL-SVV er foreldreobjekt til EL-VEL
Må fylles ut ObjektID EL-SVG-001782
Total effekt i veksel inkl rådegravsvarme (kW) Fyll inn total effekt. Må fylles ut Tall (kW) 19,8
Sporvekselnr Fyll inn sporvekselnummeret. Må fylles ut Fritekst 466B
Spenning varmeelementer (V) Fyll inn spenningsnivået på varmeelementene. Må fylles ut Forvalgsliste 230
Antall stokkskinneelementer Fyll inn antall stokkskinneelementer. Må fylles ut Tall 16
Antall tungeelementer Fyll inn antall tungelementer. Må fylles ut Tall 16
Antall rådegravselementer Fyll inn antall rådegravselementer. Der det ikke er rådegravselementer, fylles det inn «0». Må fylles ut Tall 0
Tegningsnr. Fyll inn tegningsnummer for gruppen(samme som for forelderobjektet). Må fylles ut Fritekst EL-XXXXXX-YYY
Sporveksel ID Fyll inn objektID for sporveksel som denne sporvekselvarmen er knyttet til. Må fylles ut Fritekstfelt KO-SPV-005587
OPC adresse fellesfeil OPC adressen fellesfeil for varmeelementer er konfigurert mot i PLSen. Aktuelt for alle elementer koblet til gruppeskap med fjernstyring/overvåking. Om det både er for fellesfeil elementer og rådegravselementer skilles adressene med en skråstrek, eks. 000123/000124 Fylles ut når gruppeskapet er under overvåking Fritekstfelt 000123
Antall glideplateelementer Oppgi antall glideplateelementer Må fylles ut Tall 1

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/lavspenning/el-svv.txt · Sist endret: 2023/04/25 14:06 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki