Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:lavspenning:el-jor

EL-JOR Jordleder/-nett

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Beskyttelsessystem for togvarme/-ladeanlegg og Beskyttelsessystem for fordelingsanlegg.

Leder parallell med kjøreskinnene og koplet til kjøreskinnene med periodiske intervaller. Se figur fra Teknisk regelverk som viser eksempler på terminologi knyttet til jording og utjevning: Eksempler knyttet til jording og utjevning

Langsgående jordleder skal normalt registreres som EH-JOR. EL-JOR kan benyttes etter vurdering.

Teknisk regelverk, Felles elektro, Jording og utjevning

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn            Definisjon         Påkrevd       Type       Eksempel til tekst  
Navn/nr Angis med nummer hentet fra tverrfaglig jordingsplan Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) 23-03
Type           Angi utførelse  Må fylles ut   Forvalgsliste  Sammenhengende langsgående
Tverrsnitt (mm2)     Fyll inn tverrsnitt Må fylles ut Forvalgsliste 50 mm2
Tilkobling til skinne     Angi valgt type Må fylles ut Forvalgsliste Cembre
Materialtype jording   Angi ledermateriale Må fylles ut Forvalgsliste Al

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/lavspenning/el-jor.txt · Sist endret: 2023/10/13 13:52 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki