Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:lavspenning:el-trf

EL-TRF Transformator

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Forsyning for togvarme/-ladeanlegg og Høyspenningsfordeling og Sporvekselvarmeanlegg og Fra kontaktledningsanlegget og

I sporvekselvarmeanlegg benyttes transformatorene for å skape et elektrisk skille mellom installasjoner. Transformator kan også benyttes for å endre fordelingssystem, for eksempel fra TT/TN anlegg til IT anlegg.

Kan være barn til EL-TER eller EH-TER.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Transformator for sporvekselvarmeanlegg: Objektet angis med navn/nummer som merket på gruppeskapet og løpenummeret til transformatoren. Andre transformatorer: Angis med hvor den er plassert samt hvilket utstyr den leverer til. Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) G502-1-T1 eller Skilletrafo for UPS i HK-152
Tilhører objekt «Tilhører objekt» fylles ut etter følgende regel:
Dersom EL-TRF fordeler til gruppeskap for sporvekselvarme skal EL-SVG være foreldre til EL-TRF. (EL-TRF skal ikke ha EL-SVV eller EL-VEL som foreldre). I noen tilfellet er EL-TRF ikke en del av sporvekselvarmeanlegget, da skal EL-TRF ikke ha foreldre.
Hvis aktuelt ObjektID EL-SVG-001112
Fabrikat Fyll inn navnet på produsent. Må fylles ut Fritekst Noratel
Typebetegnelse Angi leverandørens typebetegnelse. Må fylles ut Fritekst 2LT6.3
Ytelse (kVA) Fyll ut ytelse. Må fylles ut Tall (kVA) 6,3
Frekvens Legg inn frekvens. Må fylles ut Tall (Hz) 50
Antall faser Fyll ut hvor mange faser trafoen har. Må fylles ut Tall 2
Primærspenning (V) Fyll ut primærspenning. Må fylles ut Forvalgsliste 230
Sekundærspenning (V) Fyll ut sekundærspenning. Må fylles ut Forvalgsliste 230
Totalvekt (Kg) Fyll ut totalvekt. Må fylles ut Tall (kg) 48
Oljevekt (Kg) Fyll ut antall kilo. Må fylles ut Tall (kg) 615
Isolansjonsmedie Fyll ut hvilket isolasjonsmedie som er brukt på trafoen. Må fylles ut Forvalgsliste Tørrisolert
Produksjonsår Fyll inn året trafoen ble produsert. Må fylles ut Årstall (ÅÅÅÅ) 2018
Funksjon Velg funksjon. Skilletransformator har lavspenning på både primær og sekundærsiden. Må fylles ut Forvalgsliste Skilletransformator

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/lavspenning/el-trf.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:12 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki